Pro farní sbory

Energie   Etický kodex   Majetkové vyrovnání   Materiály pro staršovstva   Medaile vděčnosti   Misie   Model mezd   Obecné dokumenty   Pověřování pastoračních pracovníků   Povolávání kazatelů   Pracovní a jiné cesty   Změna statutárního zástupce

 

Povolávání kazatelů ve farních sborech – praktický rádce


Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí

ČCE plní své poslání i prostřednictvím akcí pro děti a mládež na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Při pestré škále takových akcí je naší prioritou zajistit nejlepší možnou péči a bezpečí účastníků i pracovníků.
Tento kodex shrnuje závazné požadavky pro všechny pracovníky, kteří pečují o účastníky akcí, a doplňuje zákonné normy, jiné právní předpisy a hodnoty definované posláním ČCE.

Chceme, aby si lidé odnášeli z akcí pořádaných ČCE cenné zážitky. Společenství, které vzniká na půdě církve, má být prostorem přátelství, pokoje, vzájemnosti a respektu. S ohledem na tyto hodnoty probíhá vzdělávání pracovníků (vedoucích i dobrovolníků) a jsou připravovány programy jednotlivých akcí.

Každý vedoucí si musí být vědom toho, že má vůči účastníkům nadřazené (mocenské) postavení, resp. jedná z pozice autority a může účastníkům dávat pokyny, které účastník vnímá jako závazné.

 


Misie ve sborech ČCE


Materiály pro staršovstva


Změna statutárního zástupce sboru


Pracovní a jiné cesty


Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2022

V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách jednotlivých typických kategorií duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.

V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity. Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.

Z benefitů (stravovací paušál a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění.  

Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uveden průměrný osobní příplatek.

Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka připadající v průměru na jeden měsíc.

Výše uvedených mezd a benefitů se vztahuje k plnému pracovnímu úvazku. 


 


Společný dodavatel energií pro ČCE a DČCE

V současné době,s ohledem na trubulentní nepříznivý vývoj cen na trhu s energiemi není bohužel možno se připojit k hromadnému odběru energií za ceny, které byly vyjednány na jaře 2020 s platností pro roky 2021 a 2022. Poskytovatel hromadných dodávek energií pro ČCE a Diakonii ČCE, skupina E.ON, nabízí zájemcům individuální kalkulaci cen.

Návod na vyplňování Plné moci
Plná moc

Kontakty na pracovníky společného dodavatele a další informace naleznete v Často kladených otázkách.

Ceníky distribuce elektřiny a plynu pro rok 2021 podle jednotlivých distribučních území naleznete zde.

SITUACE PO UKONČENÍ ČINNOSTI SKUPINY BOHEMIA ENERGY

Informace sborům k e-mailovému oznámení o ceníku STANDARD pro rok 2022

Výběr společného dodavatele energií pro roky 2024 a 2024 – sběr dat – informační dopis


Majetkové vyrovnání se státem


Dokumenty pro farní sbory – obecné


Pověřování pastoračních pracovníků


Pravidla pro udílení Medaile vděčnosti

Fondy pro zaměstnance ČCE

Církev se snaží pečovat o své zaměstnance skrze fondy, které se plní ze sbírek či výnosů němovistosí a uložených financí. Každý fond má vlastní statut.