Pro farní sbory

Povolávání kazatelů ve farních sborech – praktický rádce


Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí

ČCE plní své poslání i prostřednictvím akcí pro děti a mládež na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Při pestré škále takových akcí je naší prioritou zajistit nejlepší možnou péči a bezpečí účastníků i pracovníků.
Tento kodex shrnuje závazné požadavky pro všechny pracovníky, kteří pečují o účastníky akcí, a doplňuje zákonné normy, jiné právní předpisy a hodnoty definované posláním ČCE.

Chceme, aby si lidé odnášeli z akcí pořádaných ČCE cenné zážitky. Společenství, které vzniká na půdě církve, má být prostorem přátelství, pokoje, vzájemnosti a respektu. S ohledem na tyto hodnoty probíhá vzdělávání pracovníků (vedoucích i dobrovolníků) a jsou připravovány programy jednotlivých akcí.

Každý vedoucí si musí být vědom toho, že má vůči účastníkům nadřazené (mocenské) postavení, resp. jedná z pozice autority a může účastníkům dávat pokyny, které účastník vnímá jako závazné.

 


Misie ve sborech ČCE


Materiály pro staršovstva


Změna statutárního zástupce sboru


Nabídka knih 2020

Nabízíme možnost odkupu knih z přebytečných zásob knihkupectví Kalich.
Knihy jsou za symbolickou cenu 4 Kč. Jejich seznam s obrázkem přední stránky, autorem, rokem vydání a krátkým popiskem najdete na níže uvedeném odkazu. 

 

Nabídka je časově omezena, a to do jara roku 2021. Také počet knih je omezen. Pokud si některé vyberete, napište e-mail se seznamem titulů Monice Voženílkové, která následně sdělí dostupnost titulů i způsob platby a distribuce.

 

Přebytečné zásoby jsou určeny ke skartaci, nabídka se nebude již nikdy opakovat.


Pracovní a jiné cesty


Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2020

V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách typických kategorií duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.
V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity.

Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.

Z benefitů (stravenky a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění; požaduje-li však zaměstnanec místo stravenek náhradu, zahrnuje se tato do hrubé mzdy jako částka oproti hodnotě stravenek o 34 % nižší (odvod zdravotního a sociální pojištění zaměstnavatele).

Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uvedena orientační částka.

Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka připadající na jeden měsíc.

 


Společný dodavatel energií pro ČCE a DČCE

V současné době,s ohledem na trubulentní nepříznivý vývoj cen na trhu s energiemi není bohužel možno se připojit k hromadnému odběru energií za ceny, které byly vyjednány na jaře 2020 s platností pro roky 2021 a 2022. Poskytovatel hromadných dodávek energií pro ČCE a Diakonii ČCE, skupina E.ON, nabízí zájemcům individuální kalkulaci cen.

Návod na vyplňování Plné moci
Plná moc

Kontakty na pracovníky společného dodavatele a další informace naleznete v Často kladených otázkách.

Ceníky distribuce elektřiny a plynu pro rok 2021 podle jednotlivých distribučních území naleznete zde.

SITUACE PO UKONČENÍ ČINNOSTI SKUPINY BOHEMIA ENERGY

Informace sborům k e-mailovému oznámení o ceníku STANDARD pro rok 2022


Majetkové vyrovnání se státem


Dokumenty pro farní sbory – obecné


Pověřování pastoračních pracovníků


Pravidla pro udílení Medaile vděčnosti