Komise synodní rady

Celocírkevní komise zřizuje synodní rada, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, řídí jejich práci, ukládá jim úkoly a přijímá jejich podněty pro svou činnost i pro práci celé církve.

Komise pro vikariát
a jáhenskou praxi

 1. Gallus Petr
 2. Heller Daniel
 3. Květonová Iva
 4. Slámová Markéta
 5. Šorm David
 6. Šorm Zvonimír
 7. Tengler Jiří
 8. Trgalová Magdaléna – předsedkyně
 9. Vítek Tomáš
 10. Weinfurter Jiří
 11. Zapletalová Grollová Daniela
 12. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů

 1. Dušková Havlíčková Drahomíra
 2. Gallus Petr
 3. Hojková Radka
 4. Keller Jakub
 5. Keřkovský Jan
 6. Macek Ondřej – předseda
 7. Ridzoňová Lenka
 8. Weinfurter Jiří
 9. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro péči
o výpomocné kazatele

 1. Hojková Radka
 2. Plachý Antonín – předseda
 3. Kopecká Simona (za SR)
 4. Lukáš Jan
 5. Švec Hugo
 6. Titěra Ondřej (za SR)

Komise pro pastorační pracovníky

 1. Dvořáková Martina
 2. Erdinger Miroslav – předseda
 3. Hatajová Alžběta
 4. Hojková Radka
 5. Chladilová Daniela
 6. Kopecká Simona (za SR)
 7. Titěra Ondřej (za SR)

Komise pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů

 1. Horák Martin
 2. Landová Tabita
 3. Molnár Tomáš
 4. Zikmund Ondřej
 5. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro reformu
správy církve

 1. Csukás Adam – předseda
 2. Gallus Petr
 3. Jacobea Alexandra
 4. Jun Tomáš
 5. Keřkovský Jan
 6. Plecháček Jan
 7. Šorm Zvonimír
 8. Zikmund Vladimír
 9. Ženatý Daniel
 10. Mazur Roman (za SR)
 11. Schneider Jiří (za SR)

Komise pro lidská práva

 1. Hanych Pavel
 2. Hofman Jiří
 3. Klubalová Jitka
 4. Kratochvíl Petr
 5. Morée Peter
 6. Ruml Joel
 7. Schmarczová Šárka
 8. Vymětal Mikuláš
 9. Pokorný Pavel (za SR)

Grantová komise

 1. Doubravová Marta
 2. Maláč Lukáš
 3. Marek Daniel
 4. Matějková Tereza
 5. Pivoňková Kateřina
 6. Plachý Antonín
 7. Plíšek Jaromír
 8. Zadražilová Eva
 9. Zikmund Vladimír – předseda
 10. Ženatá Daniela
 11. Šarounová Jana (za SR)

Komise pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravu stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví

 1. Blažek Mojmír
 2. Dočkalová Veronika
 3. Kostiha Stanislav
 4. Pivoňka Petr – předseda
 5. Prudký Martin
 6. Turek Zdeněk
 7. Vymětal Mikuláš
 8. Zemanová Janina
 9. Zoubek Mikuláš
 10. Ženatý Daniel 
 11. Kopecká Simona (za SR)

Komise pro výstavbu nových školních budov Evangelické akademie

 1. Dobrovolný Aleš
 2. Pospíšil Patrik
 3. Zadražil Miloslav