Komise synodní rady

Celocírkevní komise zřizuje synodní rada, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, řídí jejich práci, ukládá jim úkoly a přijímá jejich podněty pro svou činnost i pro práci celé církve.

Platová komise

 1. Dobšová Lenka
 2. Jacobea Alexandra
 3. Matějka Daniel
 4. Opočenský Matěj (delegát za SpEK)
 5. Plíšek Jaromír
 6. Včelná Radmila – předsedkyně
 7. Zadražilová Eva
 8. Zikmund Vladimír

Komise pro vikariát a jáhenskou praxi

 1. Gallus Petr
 2. Kalus Pavel
 3. Keller Jakub
 4. Květonová Iva
 5. Slámová Markéta
 6. Šorm Zvonimír
 7. Tengler Jiří
 8. Trgalová Magdaléna – předsedkyně
 9. Weinfurter Jiří
 10. Zapletalová Grollová Daniela
 11. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů

 1. Dušková Havlíčková Drahomíra
 2. Gallus Petr
 3. Hojková Radka
 4. Keller Jakub
 5. Keřkovský Jan
 6. Macek Ondřej – předseda
 7. Ridzoňová Lenka
 8. Weinfurter Jiří
 9. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro péči o výpomocné kazatele

 1. Hojková Radka
 2. Kašpar Pavel
 3. Lavická Anna
 4. Plachý Antonín – předseda
 5. Kopecká Simona (za SR)
 6. Titěra Ondřej (za SR)

Komise pro pastorační pracovníky

 1. Dvořáková Martina
 2. Erdinger Miroslav – předseda
 3. Hojková Radka
 4. Chladilová Daniela
 5. Kopecká Simona (za SR)
 6. Titěra Ondřej (za SR)

Komise pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů

 1. Hamari Miroslav
 2. Horák Martin
 3. Molnár Tomáš
 4. Zikmund Ondřej
 5. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro reformu správy církve

 1. Csukás Adam – předseda
 2. Gallus Petr
 3. Jacobea Alexandra
 4. Keřkovský Jan
 5. Plecháček Jan
 6. Šorm Zvonimír
 7. Zikmund Vladimír
 8. Ženatý Daniel
 9. Mazur Roman (za SR)
 10. Schneider Jiří (za SR)

Komise pro lidská práva

 1. Frey-Reininghaus Gerhard
 2. Hanych Pavel
 3. Hofman Jiří
 4. Klubalová Jitka
 5. Kratochvíl Petr
 6. Morée Peter
 7. Ruml Joel
 8. Schmarczová Šárka
 9. Vymětal Mikuláš
 10. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravu stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví

 1. Dočkalová Veronika
 2. Fojtů Daniel
 3. Kostiha Stanislav
 4. Palán Jiří
 5. Pivoňka Petr
 6. Pokorný Pavel
 7. Prudký Martin
 8. Vymětal Mikuláš
 9. Zemanová Janina
 10. Ženatý Daniel – předseda
 11. Kopecká Simona (za SR)

Grantová komise

 1. Doubravová Marta
 2. Maláč Lukáš
 3. Marek Daniel
 4. Matějková Tereza
 5. Pivoňková Kateřina
 6. Plachý Antonín
 7. Plíšek Jaromír
 8. Valková Lia
 9. Zadražilová Eva
 10. Zikmund Vladimír – předseda
 11. Ženatá Daniela
 12. Šarounová Jana (za SR)

Partnership Working Group

 1. Buzková Jana
 2. Dostal Jan
 3. Frey-Reininghaus Gerhard – předseda
 4. Hanych Pavel
 5. Horák Martin
 6. Jelinek Wiera
 7. Kačenová Jiřina
 8. Lavický Jan
 9. Marková Ivana
 10. Peňáz Petr
 11. Sláma Petr (za ETF UK)
 12. Slámová Lucie (za Diakonii ČCE)
 13. Tengler Jiří
 14. Vrajová Jana
 15. Zikmund Marek
 16. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro projekt „Truhlářská“

 1. Mašek Jan – předseda
 2. Morée Peter
 3. Procházková Marta
 4. Rozbořil Tomáš
 5. Vobrová Žofie
 6. Žárská Monika
 7. Pokorný Pavel (za SR)

Komise pro výstavbu nových školních budov Evangelické akademie

 1. Dobrovolný Aleš
 2. Pospíšil Patrik
 3. Zadražil Miloslav