Synod ČCE

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené z volených poslanců z jednotlivých seniorátů.
Veškerá usnesení synodů lze nalézt zde.

Předseda 36. synodu:

Michal Kitta 

Předsednicvo 36. synodu:

  • za kazatele: Štěpán Janča, Michal Kitta, Michal Vogl
  • za laiky: Daniel Fojtů, Jana Grollová, Matěj Cháb

Předsednictvo 36. synodu bylo v květnu 2023 zvoleno na čtyřleté období, do 1. zasedání 37. synodu v roce 2027.

Synod tvoří 74 poslanců (zástupci jednotlivých seniorátů, Evangelické teologické fakulty UK a členové synodní rady ČCE). Kromě toho synod na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve.

Kontakt na předsednictvo synodu: predsednictvo-synodu@evangnet.net

Synod má svůj samostatný web synod.e-cirkev.cz.

 

Usnesení synodů