ČCE Reality

Investiční výbor synodní rady se po založení investičního fondu zabýval otázkou způsobu správy investic do nemovitostí z určených prostředků Personálního fondu a doporučil synodní radě, aby nákup nemovitostí byl primárně nastaven mimo strukturu investičních fondů a za tím účelem byla založena zvláštní právnická osoba. Tak vznikla v roce 2015 společnost ČCE Reality a.s. s povšechným sborem jako jediným akcionářem. Společnost je spravována představenstvem (investiční výbor plus další odborníci) za dohledu tříčlenné dozorčí rady.

ČCE Reality vlastní tři aktivně spravované nájemní domy (v Českých Budějovicích a dva v Brně), s celkem 25 byty a 6 nebytovými prostory. Dále ČCE Reality nakoupily cca 1 086 hektarů zemědělské půdy s pořizovacími náklady v průměru cca 18,60 Kč/m2 (stav v září 2021).

Výnosy ČCE Reality jsou přímé a nepřímé. Přímým výnosem je nájemné z domů a pachtovné z pozemků, tyto výnosy nebudou v průměru významně převyšovat 2 % hodnoty majetku ročně. Důležitý je však růst hodnoty majetku. U nájemních domů další výraznější růst nepředpokládáme, u pozemků však dochází k růstu tržní hodnoty v posledních obdobích o cca 15 % ročně. Hodnota nemovitosti však vždy bude záležet na konkrétní lokalitě a místní poptávce.

ČCE Reality přijímají podněty k nákupu zemědělské půdy od zemědělců – členů církve (pokud zemědělec dostane nabídku na odkup a nemá aktuálně zdroje, může se na ČCE Reality obrátit, následně mu pozemky budou dlouhodobě propachtovány). Stejně tak je možné se přihlásit jako potenciální pachtýř.

Kontakt:

Jan Matějka, tel. 602 425 755, e-mail: jan.matejka@ecotrend.cz nebo iv@e-cirkev.cz

webové stránky ČCE Reality, a. s.