Investiční výbor

Investiční výbor synodní rady pracuje v pětičlenném složení:

Jan Matějka, předseda – člen FS ČCE v Českých Budějovicích, makléřské zkoušky, zkušenosti s obchodováním s cennými papíry
David Kuboň, místopředseda – člen FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích, advokát se specializací na investice a finanční trhy, v minulosti člen managementu obchodníků s cennými papíry
Tomáš Turnský – člen FS ČCE v Praze 10 – Strašnicích, zaměstnanec stavební spořitelny
Radek Čtvrtlík – člen FS ČCE v Kladně, analytik velké investiční skupiny, oceňování podniků
Daniel Fojtů – člen FS ČCE ve Vsetíně, podnikatel

Náhradníkem je David Nečil, farář sboru v Českých Budějovicích.

Investiční výbor se schází pravidelně každé čtvrtletí, kdy zároveň probíhají správní rady obou investičních fondů (za účasti jejich správců) a představenstvo společnosti ČCE Reality, a.s. V mezidobí řeší záležitosti prostřednictvím e-mailové komunikace.

Kontakt:
Jan Matějka, tel. 602 425 755, e-mail: jan.matejka@ecotrend.cz nebo iv@e-cirkev.cz

Investiční kodex ČCE

Členové Investičního výboru se textem Investičního kodexu ČCE, který byl přijat 35. synodem ČCE, řídí při rozhodování o dalších investicích.