Informace k výpovědím rozesílaným hromadným dodavatelem energií

23. září 2022

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE, které jsou zapojeny do programu společného dodavatele energií

Vážené sestry, vážení bratři,

v těchto dnech rozesílá společnost E.ON Energie, a. s., která je aktuálním společným dodavatelem energií pro ČCE a Diakonii ČCE, sborům a střediskům Diakonie dopis s informací o ukončení smluv na dodávky energií k 31. 12. 2022, tedy k datu uplynutí stávajících sjednaných smluv, a s nabídkou na uzavření smluv nových.

Prosíme sbory, aby v tuto chvíli na dopis nereagovaly. Na základě dat, která jsme od sborů a středisek Diakonie získali, vedeme s E.ONem jednání, jimiž chceme dosáhnout na jednotnou nabídku. Nemůžeme garantovat, že se nám podaří vyjednat podmínky, které budou lepší, než limity nastavené státem. Minimálně však věříme tomu, že se nám povede sjednat u dodavatele jednotné podmínky, aby sbory nemusely vyjednávat o smlouvách každý sám za sebe.

Tato jednání však ještě zaberou nějaký čas. Předpokládáme, že nejdéle v druhé polovině října budeme schopni dát sborům informaci o výsledku jednání a doporučení, jak dále postupovat. Sledujte, prosíme, také interní webové stránky ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-farni-sbory/, kam budeme aktuální informace doplňovat.

Martin Fryščok
referent, provozní oddělení