O kanceláři

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje věci dané synodem, potřebami sborů, činností poradních odborů. Zřizuje ji synodní rada z odborníků pro jednotlivé úseky církevní práce.

Ústřední církevní kancelář sídlí na adrese Jungmannova 9, Praha 1.


Vedení ÚCK

Ústřední církevní kancelář vede tajemník s manažerským týmem složeným z vedoucích úseků. Kontakty na další pracovníky jsou zde.
Vedoucí tajemník zabezpečuje jednání synodu a synodní rady, je volen a ustanoven synodní radou ČCE.

Martinův blog o dění v práci najdete zde.

Mgr. Martin BALCAR
vedoucí tajemník a vedoucí úseku komunikace a vnějších vztahů

Kontakt:
e-mail: balcar@e-cirkev.cz 
telefon: +420 739 244 747

Martin Balcar


JUDr. Adam Csukás, Ph.D.
vedoucí úseku správních agend
zástupce vedoucího tajemníka

e-mail: csukas@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 220
mobil: +420 734 864 470

Adam Csukás


Ing. Věra Štulcová
vedoucí úseku ekonomicko - personálního

e-mail: stulcova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 227

Věra Štulcová


Ing. Radka Hojková
vedoucí úseku výchovy a vzdělávání

e-mail: vychova@e-cirkev.cz
telefon: 224 999 233

Radka Hojková


Vladimír Podroužek
vedoucí provozního úseku

e-mail: podrouzek@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 281
mobil: +420 602 622 203

Vladimír Podroužek

Kontakty na další pracovníky ústředí najdete v podrobném rozcestníku dle agend, které vykonávají.