Školy Evangelické akademie

Schéma škol EA
 

Evangelická akademie je církevní instituce, která sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a tři základní školy, z nichž ta pražská umožňuje také domácí vzdělávání a škola sudická je spojena s mateřskou školou. Školy zahájily činnost ve školním roce 1990/1991. Vzdělávací proces probíhá podle osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, navíc klade silný důraz na etické životní hodnoty.

Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem těchto škol:

Brno

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně

Náchod

Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie

Olomouc

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Praha

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Bratrská škola - církevní základní škola v Praze

Sudice

Církevní mateřská škola a základní škola Sudice

 

Cílem výchovy a vzdělávání v Českobratrské církvi evangelické je vést členy církve všech generací k Ježíši Kristu, k samostatné a živé víře, k odpovědnosti ve sboru, církvi, společnosti, ke křesťanské službě a pomoci a ekumenické spolupráci. Církev přijímá spoluodpovědnost za společnost, v níž žije. Proto do své výchovy a vzdělávání zahrnuje působení ve školách. Do škol, jichž je zřizovatelem, však přijímá žáky bez rozdílu vyznání.