Církevní organizace

Jako církev zřizujeme ke svému poslání též Diakonii ČCE, školy Evangelické akademie a nakladatelství Kalich. Provozujeme též církevní rekreační střediska.Vydáváme interní časopis Český bratr.

Pro správu financí církve zřizujeme Investiční fondy a část prostředků ukládáme ve společnosti ČCE Reality, a.s. Kontrolou těchto fondů je pověřen Investiční výbor. Pro svou činnost zřizujeme podpůrné interní fondy – Personální fond, Jeronýmovu jednotu a grantový systém zvaný Diakonické a rozvojové projekty (DARP).

Spolupracujeme s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy na přípravě duchovních.

Církevní fondy

Jeronýmova jednota je fondem Českobratrské církve evangelické pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení.