Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to formou darů, nebo půjček. Ve sborech leží starost o budovy a varhany na staršovstvech.

Tuto činnost vykonávají všichni dobrovolně bez nároku na odměnu, kromě referentky kanceláře Jeronýmovy jednoty, která je zaměstnankyní Ústřední církevní kanceláře ČCE (ekonomické oddělení).

Je třeba upozornit, že množství vybraných prostředků zdaleka nestačí na potřeby oprav ve sborech. V době více jak třicet let po změně politického systému hodlají naši přátelé z Německa a Švýcarska, kteří nám velmi pomáhají, změnit cíl podpory. Musíme se o své sbory pečlivěji a obětavěji starat.

Pro práci Ústředního představenstva je určující Statut JJ a Pracovní řád JJ.

Další informace o činnosti Jeronýmovy jednoty, formuláře, přehledy a podklady najdete na samostatném webu Jeronýmovy jednoty.