Záznam semináře o datových schránkách (nejen) pro sbory ČCE

20. ledna 2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se konal on-line seminář o datových schránkách. Jejich povinné zřizování se týká i farních sborů Českobratrské církve evangelické. Záznam semináře i prezentace právníka Adama Csukáse jsou vám k dispozici v tomto článku.

Záznam semináře o datových schránkách (nejen) pro sbory ČCE
20. ledna 2023 - Záznam semináře o datových schránkách (nejen) pro sbory ČCE

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se konal webinář o datových schránkách, které budou v prvním čtvrtletí 2023 ze zákona zřízeny všem farním sborům a seniorátům naší církve. O této novince jsme informovali v srpnové sborové zásilce, odkazujeme i na často kladené otázky zodpovězené Ministerstvem vnitra.

Na webináři jsme však měli možnost o této změně pohovořit osobně: změnu představil právník Ústřední církevní kanceláře ČCE Adam Csukás, poté byl prostor pro otázky účastníků.


Prezentace byla doplněna o odpovědi na otázky, které se během webináře nepodařilo zodpovědět. Jedná se o tyto otázky:

Má sbor povinnost komunikovat s orgány veřejné moci pouze přes datovou schránku?

Sbory obecně vzato nemusí s orgány veřejné moci komunikovat pouze prostřednictvím zpřístupněných datových schránek, i nadále je možné používat elektronické podatelny nebo klasickou písemnou korespondenci. Tuto povinnost mají pouze orgány veřejné moci. V některých případech však i sbor musí se státem komunikovat elektronicky – např. při podání daňového přiznání, protože tak stanoví daňový řád.

Jakým způsobem může sbor od 1. 1. 2023 podat daňové přiznání?

Pouze elektronicky, a to dvěma základními způsoby:

  1. V aplikaci Moje daně (Elektronická podání pro Finanční správu) jako nepřihlášený uživatel připravíme XML soubor s podáním, který odešleme z datové schránky sboru. (Po vyplnění podání klikněte v menu Další volby na možnost Stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky.) Výhodou tohoto typu podání je, že účetní nemusí mít přístup do datové schránky sboru – XML soubor s podáním odešle statutár sboru nebo jiná pověřená osoba. Nevýhodou je, že se vyžaduje součinnost statutárů sboru. Přesto však tento způsob sborům doporučujeme.
  2. Prostřednictvím údajů určených pro přihlášení do datové schránky sboru se přihlásíme do DIS+ (daňová informační schránka +), vyplníme podání a odešleme jej přímo z DIS+ (tj. nikoliv z datové schránky). Výhodou je, že účetní může komfortně celou operaci dokončit bez spolupráce statutárů. Nevýhodou je, že účetní musíme přidat do systému datových schránek jako pověřenou osobu. Více informací naleznete zde. Toto řešení sborům spíše nedoporučujeme.

Jak se platí za Datový trezor a za poštovní datové zprávy?

Sborům doporučujeme platit za tyto služby pomocí kreditů, které lze koupit v systému datových schránek. Za kredity můžete zaplatit pomocí online převodu přes e-banking, platební kartou nebo standardním bankovním převodem.

Mají datové zprávy nějakou platnost, a pokud ano, jak ji lze prodloužit?

Datová zpráva (pokud si ji uživatel uloží kompletní, tedy včetně obálky s elektronickým podpisem a časovým razítkem) nikdy v budoucnu neztratí platnost a nebude třeba ji nějak „přerazítkovávat“ ani jinak obnovovat.

ilustrační foto: Torsten Dettlaff (Pexels)