Církevní orgány volené synodem

Podle Církevního zřízení a řádů náleží synodu volby nejen členů synodní rady, ale i členů dalších církevních orgánů.

Dozorčí rada Diakonie ČCE

Dozorčí rada Diakonie ČCE (DRD) je kontrolním a poradním orgánem celé Diakonie ČCE. DRD dbá především na zachování účelu, ke kterému byla Diakonie ČCE zřízena, a na uchování křesťanského charakteru organizace, stejně jako na soulad činnosti Diakonie ČCE s církevními předpisy a řády. DRD byla zvolena v roce 2019, volební období členů DRD je čtyřleté.

Pozn.: 1. zasedání 35. synodu v r. 2019 přijalo změnu ŘSC (usnesení č. 17) spočívající v převedení pravomoci volby DRD ze synodu na synodní radu.

Členové DRD

Zdeněk Hojný (zaměstnanec Diakonie ČCE)
Vladimír Kopecký – předseda
Zdeněk Bárta
Ondřej Titěra
Magdalena Trgalová
Michal Vogl
Marta Zemánková
Dan Žárský (zaměstnanec Diakonie ČCE)

Náhradníci

1. Ondřej Pellar
2. Pavel Pistor
3. Jakub Pavlús

 

Církevní pastýřská rada

Byla zvolena v roce 2021 na 6 let ve složení 2 kazatelé, 2 laici a 1 člen s právnickým vzděláním. Rozhoduje o odvoláních podaných proti rozhodnutím oblastních pastýřských rad.

Členové

kazatelé
Naděje Čejkovápředsedkyně
Filip Šimonovský

laici
Jan Balcar
Věra Červinková

právník
Daniel Bartoň

Náhradníci

kazatelé
1. Ivan Ryšavý
2.

laici
1. Miloš Ferjenčík
2. Pavel Balusek

právník
Jakub Drápal

 

Oblastní pastýřská rada I

Byla zvolena v roce 2019 na 6 let. Pracuje ve složení 2 kazatelé, 2 laici a 1 člen s právnickým vzděláním. Je zřízena pro senioráty jihočeský, liberecký, ochranovský, poděbradský, pražský, ústecký a západočeský.

Dle Řádu pastýřské služby čl. 6 odst. 4 se podnět k zahájení řízení před pastýřskou radou podává písemně u předsedy pastýřské rady.

Členové

kazatelé
Joel Ruml
Jiří Weinfurter – předseda (514 01 Křízlice 77, jiri.weinfurter@evangnet.cz)

laici
Eva Drahoňovská
Martin Hrubeš

právník
Pavel Klimeš

Náhradníci

kazatelé
1. Marta Zemánková
2. Pavla Jandečková


laici

1.
2. Petr Pištora

právník
Lia Bánoci

 

Oblastní pastýřská rada II

Byla zvolena v roce 2019 na 6 let. Pracuje ve složení 2 kazatelé, 2 laici a 1 člen s právnickým vzděláním. Je zřízena pro senioráty brněnský, horácký, chrudimský, královéhradecký a poličský.

Dle Řádu pastýřské služby čl. 6 odst. 4 se podnět k zahájení řízení před pastýřskou radou podává písemně u předsedy pastýřské rady.

Členové

kazatelé
Jiřina Kačenová
Jan Keller – předseda (Zbytov, 592 42 Jimramov, jan.keller@evangnet.cz)

laici
Blahoslav Ryšavý
Milan Souček

právník
Květa Kellerová

Náhradníci

kazatelé
1. Alžběta Hatajová
2. Daniel Tomeš

laici
1. Pavlína Junová
2. Josef Roček

právník
Petr Oliva

 

Oblastní pastýřská rada III

Byla zvolena v roce 2019 na 6 let. Pracuje ve složení 2 kazatelé, 2 laici a 1 člen s právnickým vzděláním. Je zřízena pro senioráty senioráty moravskoslezský a východomoravský.

Dle Řádu pastýřské služby čl. 6 odst. 4 se podnět k zahájení řízení před pastýřskou radou podává písemně u předsedy pastýřské rady.

Členové

kazatelé
Daniel Heller
Pavlína Lukášová

laici
Vladimír Buzek – předseda (Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín, vbuzek@tiscali.cz)
Janina Zemanová

právník
Martin Růžička

Náhradníci

kazatelé
1. Aleš Wrana
2. Miloš Vavrečka

laici
1. Noemi Kulíková
2. Daniela Jablonská


právník
Pavel Němec

 

Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

Bylo zvoleno v roce 2018 na 6 let.

Členové

Jaromír Křivohlavý
Jiří Stehno
Marek Vanča
Tomáš Fendrych

Náhradníci

1. Ludvík Pastyřík
2. Jan Kirschner
3. Pavel Zoubek
4. Miloslav Zadražil

 

Revizoři hospodaření povšechného sboru

Byli zvoleni v roce 2020 na 6 let.

Revizoři

Jiří Groll
Pavla Svobodová
Jakub Šilar
Tomáš Vostřák

Náhradníci

1. Martin Svatoš
2. Miriam Kalhousová
3. Jan Mašek
4. Vratislav Jonáš Kubínek

 

Člen investičního výboru synodní rady volený synodem

Byl zvolen v roce 2020, jeho funkčí období je šestileté.

Člen

Daniel Fojtů

Náhradníci

 David Nečil

 

Delegáti leuenberského synodu

Byli zvoleni v roce 2022 na dva roky. Dva delegáti jsou z řad kazatelů, další dva z řad laiků.
Pozn.: Vzhledem k tomu, že se zasedání leuenberského synodu se v r. 2020 z důvodu pandemie covid-19 nekonalo, prodlužuje se mandát delegátů do r. 2023.

Delegáti

Jana Hofmanová
Jiří Šamšula
Daniela Hamrová

 

Náhradníci

Radmila Včelná
Adéla Rozbořilová

 

Předseda komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe

Byl zvolen na čtyřleté období v roce 2019.

Předseda

Dalibor Tureček
 

Náhradníci

1. Jan Keřkovský
2. Joel Ruml

 

Odvolací komise synodu

Byla zvolena v roce 2019 na čtyřleté období z řad poslanců synodu.

Členové

Jiří Bureš
Jana Grollová
Jakub Keller
Petr Kulík
Jaroslav Lacina
Jaroslav Pechar
Jiří Pellar
Pavel Pistor
Jan Roskovec 
 

Náhradníci

1.
2.
3.

 

Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované či misijní

Byla zvolena na čtyřleté období v roce 2019 z řad poslanců synodu.

Členové

Jiří Palán
Petr Zajíc
Vlasta Erdingerová
Daniel Fojtů

Náhradníci

1. David Nečil
2. Michal Sadílek