Diakonie ČCE  

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhým největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v České republice. Denně pomáhá tisícům klientů v různých nepříznivých životních situacích – rodinám s dětmi, lidem s postižením, lidem v nouzi, seniorům i umírajícím. Věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí. 

Diakonie nabízí své služby ve více než 130 zařízeních po celé republice. Poskytuje 140 registrovaných sociálních služeb, sedm zdravotních služeb, tři služby sociálně právní ochrany dětí a další. Vytváří rovněž chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. V této organizaci pracuje více než 1 700 zaměstnanců a 1 000 dobrovolníků. 

Služba Diakonie vychází z evangelia o Boží lásce a z příkladu služby Ježíše Krista. Její poslání vyjadřuje věta:
„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“ Svou činnost Diakonie obnovila v roce 1989, a navazuje tak na předválečnou Českou Diakonii.

Více o volbách do dozorčích rad Diakonie ČCE + řády Diakonie

www.diakonie.cz