Jak reagujeme na vývoj ceny energií?

4. května 2023

Na řadu dotazů ohledně společného nákupu energií posíláme informaci o současném postupu.

Jak reaguejemm na vývoj ceny energií?
4. května 2023 - Jak reagujeme na vývoj ceny energií?

Po skokovém zdražení v roce 2022 a současném ukončení fixované ceny elektrické energie a plynu pro ČCE (prosinec 2022), kterou řada sborů využívala, se doposud nepodařilo zajistit následné hromadné dodávky za vhodné fixní ceny, resp. u společnosti E.ON pokračujeme v režimu spotových cen, které se vzhledem k vývoji na burze současně s vládním stropem jeví jako velmi vhodné řešení. Nepodstupujeme tak riziko vysokých cen a naopak, při jejich poklesu platíme minimum. Toto je účinné řešení pro rok 2023, dokdy je vládou garantována maximální cena (strop). Jednání pro další roky vedeme již nyní včetně možnosti přistoupit k současným spotovým cenám pro sbory dosud nezúčastněné.

Přesto jsme dotazováni na další postup zvláště pro sbory, které nejsou pod hromadnou smlouvou ČCE. Od zastropování cen vládou ceny trvale klesají a nyní je již drtivá většina z nich pod tímto stropem. Zároveň s poklesem cen se neustále objevují nové nabídky distributorů – viz např. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-cez-opet-snizuje-ceniky-hloubeji-pod-strop-klesaji-i-dalsi-dodavatele-230362.

Trh v současné době nenabízí uzavření nových hromadných smluv, ke které by mohlo přistoupit více sborů a tím by cena byla nižší než nabízené produkty na trhu. Respektive – v současnosti je možné uzavřít některou ze smluv, nikdo si však netroufne odhadnout, jak se cena bude vyvíjet. Podmínkou podpisu smlouvy s dobrou cenou je vždy její fixace na dobu určitou – nyní je to často na dva roky. A to se vzhledem k vývoji cen může a nemusí ukázat jako výhodné.

Jediné doporučení je nyní odpovědnost každého sboru za rozhodnutí zda platit ceny v současných smlouvách či využít některou z „výhodnějších“ nabídek, přičemž pak je nutné dodržet fixovanou cenu po celou dobu trvání smlouvy. Pro sbory zapojené v hromadné smlouvě je pak nejvýhodnější v ní setrvat za spotové ceny bez rizika zvýšení nad zastropovanou cenu.

Jsme v kontaktu s dodavateli a ihned, jak se objeví zajímavé nabídky na hromadný odběr, o nich budeme jednat.

Případné dotazy zodpoví Martin Fryščok, 605999201, fryscok@e-cirkev.cz

Martin Balcar, vedoucí tajemník