Výpisy z rejstříků MK v elektronické podobě

29. června 2022

Milé sestry, milí bratři,

na webu Ministerstva kultury v sekci Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob je od 28. června 2022 možné stahovat elektronické výpisy v PDF formátu

na webu Ministerstva kultury v sekci Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob je od 28. června 2022 možné stahovat elektronické výpisy v PDF formátu. Každý výpis je opatřen kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Tento elektronický výpis je právně rovnocenný s listinným výpisem Ministerstva kultury opatřeným kulatým razítkem a podpisem zástupce samostatného oddělení církví a náboženských společností. Tedy všechny orgány veřejné moci i soukromoprávní instituce musí tento elektronický výpis respektovat a uznat jako právoplatný pro své agendy. Primárně tento výpis slouží k elektronické komunikaci, rovněž si ho mohou v příslušném úřadě rovnou stáhnout z webu Ministerstva kultury.

V případě, že byste se potřebovali prokázat listinnou formou, lze i tento elektronický výpis konvertovat do papírové podoby, a to na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPoint, typickým místem jsou pošty). Technicky se to provádí tak, že se PDF soubor stažený do počítače ze stránek rejstříků Ministerstva kultury vloží do úschovny Ministerstva vnitra, zde je automaticky vygenerován čárový kód pro daný uložený soubor. S vygenerovaným kódem z úschovny se pak dojde na kterýkoliv CzechPoint, a tam dojde ke zhotovení autorizované kopie (poplatek 30 Kč/stránka).

Změny údajů uvedených v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury staršovstva nadále hlásí Ústřední církevní kanceláři ČCE za použití jednotného formuláře. ÚCK bude sborům posílat změnové výpisy pouze v elektronické podobě e-mailem.

Se srdečným pozdravem

Adam Csukás
právník a vedoucí úseku správních agend

Dopis v PDF