Ústřední církevní archiv

Ústřední archiv Českobratrské církve evangelické (ÚA ČCE) spravuje archivní fondy vzešlé z působnosti ústředních orgánů ČCE a jejích předchůdkyň, tedy evangelických církví augšpurského a helvétského vyznání v Čechách a na Moravě před rokem 1918. Z rozsáhlejších církevně-správních fondů jsou zde deponovány také některé fondy seniorátní, vztahující se k činnosti seniorátů před i po roce 1918, dále pak část archivního materiálu církevních ústavů a církví zřízených školních institucí, fondy spolkové a pozůstalosti některých osobností činných na poli církve.

V archivu se nenalézají fondy jednotlivých sborů ani jimi zřízených evangelických škol. Tyto archiválie patří do péče farních sborů ČCE. Rovněž podklady pro genealogické studium závislé na matričních záznamech je třeba hledat jinde, a to v síti státních archivů.


Kontakt

Vedoucí oddělení

pracovnikMgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.


e-mail: smilauerova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 231 

 

Archivářka

pracovnikVendula Zejfartová

e-mail: zejfartova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 231

 

 

 

 
 

Badatelna

Upozornění pro badatele - od dubna do konce září roku 2022 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna ÚA ČCE.

Provozní doba badatelny v měsících září - červen:

čtvrtek: 12:30 – 16:00
pátek: 9:30 - 12:00, 12:30 – 16:00

V měsíci červenci a srpnu je badatelna z provozních důvodů uzavřena.

Do badatelny je nutné se předem objednat na adrese: zejfartova@e-cirkev.cz, případně telefonicky na čísle: 224 999 231.

Badatelský řád
Badatelsky přístupné fondy archivu

 

E-Badatelna – Synody ČCE 1921–1990

I_synod_CCE_1921_priprava
I_synod_CCE_1921_zprava
II_synod_CCE_1923_priprava
II_synod_CCE_1923_zprava
III_synod_CCE_1925_priprava
III_synod_CCE_1925_zprava
IV_synod_CCE_1927_priprava
IV_synod_CCE_1927_zprava
V_synod_CCE_1929_priprava
V_synod_CCE_1929_zprava
VI_synod_CCE_1932_příprava
VI_synod_CCE_1932_zprava
VII_synod_CCE_1935_priprava
VII_synod_CCE_1935_zprava
VIII_synod_CCE_1939_priprava
VIII_synod_CCE_1939_priprava_dodatek
VIII_synod_CCE_1939_zprava
Mimoradny_synod_CCE_1939_zprava
IX_synod_CCE_1945_priprava
IX_synod_CCE_1947_priprava
IX_synod_CCE_1947_priprava_s_dodatkem
X_synod_CCE_1950
XI_synod_CCE_1953
XII_synod_CCE_1956
XIII_synod_CCE_1959
XIV_synod_CCE_1963
XV_synod_CCE_1966
XVI_synod_CCE_1969
XVII_synod_CCE_1971
XVIII_synod_CCE_1973
XIX_synod_CCE_1975
XX_synod_CCE_1977
XXI_synod_CCE_1979
XXII_synod_CCE_1981
XXIII_synod_CCE_1983
XXIV_synod_CCE_1985
XXV_synod_CCE_1987
XXVI_synod_CCE_1989
XXVI_synod_CCE_1990