Přehled sborových zásilek v r. 2013

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

 12. zásilka/prosinec (16.12.2013)

 zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na bohoslovce a vikariát
  • Přehled seminářů pro kazatele v r. 2014 v rámci celoživotního vzdělávání

Informativní pošta:

  • Přehled akcí na rok 2014
  • Supervize pro kazatele ČCE – dopis koordinátorky pro supervizi ses. Lýdie Mamulové
  • Mládež live – pozvání na setkání v rámci cyklu Mládež online, 18.-19.1.2014, FS ČCE Praha – Jižní Město
  • Informace fundraisera ČCE Petra Bruny
  • Informace o nové rubrice na webu ČCE – dopis začínajícímu čtenáři Bible

Průvodní dopis:

  • Avízo info k novému OZ, výjezd ÚCK a SR do Bad Alexandersbad 5.-7.2.2014

 

11. zásilka/listopad (22.11.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Termíny zasedání synodní rady v roce 2014

Informativní pošta:

  • Nabídka ekumenického oddělení:
  • Evropské biblické dialogy + program
  • Studijní kurzy pro faráře v Pullach
  • modlitební týdny leden 2014 + materiál k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů a Aliančnímu týdnu modliteb
  • Setkání křesťanů 2014 Wroclaw + letáček
  • Informace k předplatnému Českého bratra na rok 2014
  • Pozvánka na Báječnej bál, 10.1.2014
  • Mládež online 2 – téma Svět mladých lidí (26.11.2013)
  • Pozvánka na kurz s přednáškami a sportem, Janské Lázně – Sola fide, leden 2014
  • Nabídka pobytů v Horském domově v Herlíkovicích během jarních prázdnin 2014
  • Zprostředkování nabídky Horního sboru ČCE na Vsetíně CD Někdo mě vede za ruku

 

10. zásilka/říjen (17.10.2013)

zásilka ke stažení

  • vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar
  • nabídka katechetické příručky pro nedělní školy „Modlitba Páně“
  • Modlitba za domov 28. října 2013, Praha – Háje – průvodní dopis, výzva, plakát
  • informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty (září 2013)
  • poděkování za pomoc při povodních

 

9. zásilka/září (5.9.2013)

zásilka ke stažení

Poštovní zásilka:

  • nástěnný kalendář pro rok 2014 + informační dopis a objednávkový list (bude také ke stažení na webu v rámci rubriky Sborové zásilky)
  • plakát ke Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 2013 (bude také ke stažení na webu v rámci rubriky Sborové zásilky)
  • mládež online – plakát + průvodní dopis (bude také ke stažení na webu v rámci rubriky Sborové zásilky)
  • informační letáček k Setkání křesťanů zemí střední Evropy v r. 2014 ve Wrocławi (bude také ke stažení na webu v rámci rubriky Sborové zásilky)
  • 1 výtisk publikaci Cesta církve VI zdarma pro potřeby sboru (publikaci je možno též zakoupit přes e-shop na e-cirkev.cz, také v rámci kompletu Cesta církve I-VI)
  • leták s názvem Jak vytvořit z kostela útočiště pro rostliny a zvířata v dílny POŽP

Úřední pošta:

  • informační dopis o možnostech postupu při uplatňování nároků farních sborů ČCE podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS
  • prohlášení synodní rady ČCE k projevům rasismu v české společnosti

Informativní pošta:

  • informace fundraiserky ÚCK
  • doplňující informace k oslavám Bible kralické v Kralicích n/O.
  • materiály z dílny poradního odboru pro otázky životního prostředí:
  • průvodní dopis
  • materiál s náměty pro období vděčnosti za Boží stvoření a návrh liturgie bohoslužeb ke Dni stvoření
  • pozvání k akci Do kostela na kole
  • leták s názvem Jak vytvořit z kostela útočiště pro rostliny a zvířata dostáváte poštovní zásilkou

 

8. zásilka/srpen (12.8.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na křesťanskou službu
  • Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení § 12 a 26
  • Informace k tzv. nepeněžnímu plnění v souvislosti s užíváním farářských bytů

Informativní pošta:

  • Brožura o ČCE – informace a nabídka
  • Než půjdeme spát – nabídka knížky modliteb pro malé děti autorky ses. f. Ester Čaškové
  • Pozvání na kurz vaření pro celiaky (ES Chotěboř, září 2013) + přihláška

 

7. zásilka/červenec (18.7.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Usnesení 3. zasedání 33. synodu

(Platná znění CZ a církevních řádů po 3. zasedání 33. synodu budou k dispozici v dohledné době na www.evangnet.cz).

  • Výzva k reakci na usnesení synodu č. 48 (výběr společného dodavatele energií)

Informativní pošta:

  • Pozvání na křesťanský kurz „Labyrintem světa s Biblí kralickou“, podzim 2013, TJAK Běleč n/O. + přihláška
  • Příprava pro nedělní školy na škol. rok 2013/2014 – průvodní dopis, rozvrh, přílohy tématu k Desatera
  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské na r. 2014 z vydavatelství DÚLOS br. P. Heřmana

Další informace (průvodní dopis):

  • I letos připravila propagační komise při SR ČCE nástěnný kalendář na rok 2014 s fotografiemi vybraných sborů. V prodeji bude již v září t.r. za cenu stejnou, jako v loňském roce.

 

6. zásilka/červen (19.6.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky solidarity pro rok 2013
  • Nabídka změny podmínek vedení účtů u České spořitelny, nabídka pojištění nemovitostí
  • Výzva ke kontrole údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2014

Informativní pošta:

  • Výročí Bible kralické – oslavy v Kralicích n/O. – praktické informace, program
  • Pozvání na sportovní pobyt nejen evangelické mládeže, 28.7.-4.8.2013 Horní Čermná
  • Pozvání na pobyt v Herlíkovicích „Po stopách Hamburčana z českých Krkonoš“, srpen 2013
  • Stezka písmáků – plakát a pravidla soutěže

 Další informace (průvodní dopis):

  • Ve sborové zásilce v dubnu t.r. jsme Vám předali pozvání na oslavy cyrilometodějského výročí, které se konají na slovenském hradě Branč (nedaleko česko-slovenských hranic) s hlavním programem v pátek 5. července. Organizátoři nyní žádají informaci, kvůli zajištění stravování, kolik lidí z ČCE se této akce zúčastní. Pokud se někdo z Vašeho sboru na Branč chystá, dejte nám o tom, prosíme, stručnou zprávu e-mailem na ekumena@e-cirkev.cz

 

5. zásilka/květen (22.5.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Dokument „Pluralitní společnost a čeští evangelíci“
  • Postgraduální kurz kazatelů ČCE v Selském dvoře v Daňkovicích, září 2013

Informativní pošta:

  • Pozvání na letní pobyty v Herlíkovicích
  • „Stopami Leoše Janáčka“ – plakátek a informační dopis s přihláškou na pobyt v penzionu Doubravka v Luhačovicích
  • Nabídka rekreačního pobytu v ES Chotěboř s rukodělným kurzem pro děti i dospělé
  • Pozvání Diakonie ČCE na cyklus kurzů „Pečuj doma“ určený laickým pečujícím z rodin, kteří se starající zejména o seniory
  • Pozvání na sjezd členů a přátel o.s. Exulant s tématem „Bible v životě církve“

Další informace (průvodní dopis):

Noc kostelů 2013

V rámci letošní Noci kostelů je možné využít prezentaci o Českobratrské církvi evangelické, která je on-line na stránkách E-církev.cz v rubrice Kdo jsme. Prezentace je k dispozici také v dalších formátech. V případě zájmu o doručení prezentace v jiném formátu, kontaktujte Tomáše Najbrta, pracovníka Ústřední církevní kanceláře pro komunikaci s veřejností a médii (e-mail: najbrt@e-cirkev.cz).

   1. Najbrt zároveň prosí všechny sbory o již tradiční zprávu (text a ilustrační fotografie) z Noci kostelů ke zveřejnění na webových stránkách Českobratrské církve evangelické E-církev.cz. Krátkou zprávu můžete poslat na stejnou e-mailovou adresu.

K Noci kostelů se vztahuje také žádost sdružení Logos ČR, kterou Vám se souhlasem synodní rady předáváme – jde o šíření letáčků odkazujících na činnost a zaměření tohoto sdružení v rámci Noci kostelů ve Vašich sborech. Letáček přikládáme v elektronické podobě a prosíme Vás, uznáte-li to za vhodné, o jeho vytištění a nabídnutí návštěvníkům Noci kostelů.

 

4. zásilka/duben (26.4.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 3. zasedání 33. synodu ČCE

Informativní pošta:

  • Pozvání k ekumenickým akcím, informace k oslavám 400. výročí Bible kralické + plakátek ke slavnostní bohoslužbě k výročí Leuenberské konkordie v Brně, plakátek k česko-slovenské evangelické slavnosti k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na hradě Branč
  • Informace fundraiserky ÚCK Pavly Zetkové
  • Pozvání na letní varhanní kurzy v Praze

 

3. zásilka/březen (21.3.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky Hlavní dar lásky pro rok 2013 + letáček k projektu sboru ve Vanovicích, poděkování sboru v Sázavě za loňskou sbírku HDL

Informativní pošta:

  • Nabídka letních akcí pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK (průvodní dopis, plakátek, přihlášky, výzva pro dobrovolníky k dětem s postižením)
  • Evangelizační kurz 2013 – pozvánka, pokyny, přihláška, letáček „do ruky“
  • Nabídka rekreačních pobytů v Evangelickém středisku Chotěboř + přihláška
  • Pozvánka na společnou cestu do Taizé, léto 2013
  • Možnosti rekreačního ubytování v rámci ČCE
  • Nabídka provozních praktik pro křesťanské podnikatele – sdružení Initiative e.V. (průvodní dopis, popis projektu, přihláška – AJ i NJ)

 

2. zásilka/únor (21.2.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk pro rok 2013
  • Informace k postupu pro poskytování podkladů z katastru nemovitostí v rámci přípravy žádostí o vydání původního církevního majetku + následující přílohy:
  • doporučený postup pro poskytování podkladů z katastru nemovitostí,
  • obecné zásady pro zadávání úloh do dálkového přístupu katastru nemovitostí,
  • formulář pro porovnávání parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí
  • Informace o aktualizaci formuláře žádosti o dar/půjčku z prostředků JJ

Informativní pošta:

  • Pozvání na křesťanský kurz v Sola fide, Janské Lázně (duben/květen 2013) + přihláška
  • Přehled celocírkevních akcí, kurzů a seminářů v roce 2013
  • Informace přípravného týmu ERC v ČR k Noci kostelů 2013

Další informace (průvodní dopis):

  • Připomínka usnesení SR: všechny sbory do 28.2.2013 nahlásí ÚCK, zda v jejich vlastnictví nebyl majetek zabavený v době nesvobody! Odpověď je žádána od všech sborů - tedy i v případě, že takový majetek nevlastnily.
  • Informace o přípravách oslav výročí, zejm. letošního výročí Bible kralické
  • Nabídka z dílny propagační komise při SR

 

1. zásilka/leden (24.1.2013)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Informace z ekonomického oddělení

-    Výkaz hospodaření za rok 2012 + rozpočet na rok 2013 (samostatná příloha)
-    Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2013 (samostatná příloha)
-    Rozdělení sbírky solidarity na rok 2013
-    Upozornění na podání daňového přiznání k dani darovací

Informativní pošta:

  • Informace k předplatnému Českého bratra
  • Pozvání na pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi – Herlíkovice, 6.-13.4.2013
  • Pozvánka k akci Autopůst 2013 + letáček

Další informace (průvodní dopis):

  • Upozornění pro zájemce o účast na Kirchentagu v Hamburku na deadline přihlášek
  • Informace o personálních změnách v archivu, oddělení výchovy a vzdělávání, v odd. mládeže a na funkci vedoucího tajemníka ÚCK

Mimořádné sborové zásilky

18.12.2013

 • Informace „potulného kazatele“ o vysílání série dokumentů „Zapadlí evangelíci“ v ČT

29.11.2013

 • Výběr dodavatelů energií – informace sborům
 • Pozvánka na kurz s přednáškami a sportem, Janské Lázně – Sola fide, leden 2014 – OPRAVENÉ KONTATNÍ ÚDAJE NA SOLA FIDE

25.11.2013

 • Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi; 18. 1. - 25. 1. 2014 v Janských Lázních

12.11.2013

 • Dobrovolná sbírka na pomoc Filipínám (tajfun Hayian)

11.10.2013

 • Vánoční krabice od bot – představení projektu

2.10.2013

 • dopis k celocírkevní sbírce na sociální a charitativní pomoc
 • nabídka semináře pro učitele nedělních škol
 • dopis celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě
 • nabídka redakce časopisu Bratrstvo na uspořádání workshopu ve vašem sboru

14.8.2013

 • informace fundraiserky ÚCK

12.8.2013

 • nabídka katechetické příručky pro NŠ Desatero

5.8.2013

 • připomenutí aktualizace údajů pro schematismus EK 2014

23.7.2013

 • útěk V. Prokopa z věznice Pouchov

9.7.2013

 • Výzva ekumenického oddělení k účasti na konferenci k biblickému týdnu pro kazatele (Erfurt, 23.-26.9.2013)

4.6.2013

 • Dobrovolná sbírka na pomoc zasaženým povodněmi v ČR

15.5.2013

 • Vyhlášení sbírky na Diakonii ČCE na rok 2013

13.2.2013

 • Informace k evidenčním dotazníkům sborů za r. 2012

6.2.2013

 • Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc ženám a sirotkům v Etiopii
 • Pozvání na jarní kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi v Sola fide
 • Pozvání na setkávání generací v Herlíkovicích na jaro a podzim 2013

16.1.2013

 • Informace ERC ohledně sbírky v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

10.1.2013

 • Cestovní náhrady a sazby stravného na r. 2013

9.1.2013

 • Biblické heslo pro rok 2013
 • Informace k majetkovému narovnání + manuál pro sbory