Grantový systém - DARP

Grantový systém ČCE - obecné informace


Granty 2023

Edit 18.7.: Veškeré informace k vyhlášení DARP 2023 jsou uvedeny ve výzvách v tomto odstavci.
Termín spuštění příjmu žádostí DARP 2023 je 1. srpna a veškerá vodítka k vyplnění budou uvedena přímo ve formuláři. Pro vyplňování tedy nebude třeba žádná samostatná Příručka, jak jste ji znali. Tedy: pročtěte si výzvu a následně od 1.8. vyplňte žádost ve formuláři, který vás skrz ní provede v 5 krocích. Upozorňujeme, že žádost, včetně všech podpisů provedených elektronickou formou, musí být podána do 15. října - tedy, aby je stihly včas odbavit seniorátní výbory, je třeba za sbor s podpisem faráře a kurátora odevzdat žádost do 25. září není-li se seniorátem domluveno jinak.

Není něco jasné? Zúčastněte online setkání k DARP dne 5. září od 18:00 - zde. 

Ohledně přihlašování do formuláře obdrží sbory 21. 7. mimořádnou sborovou zásilku s postupem jak nastavit přístupy. Bude třeba je nastavit tak, aby měly sbory (faráři a kurátoři) přístupy se stejným loginem a heslem pro všechny systémy v ČCE (příjem grantů, evangnet.cz ad.).

Za ÚCK Martin Balcar