Grantový systém - DARP

Grantový systém ČCE - obecné informace


Granty 2023

Novinky - 30.11.2022, 16:32:

Instrukce k podpisu smlouvy DARP a dalšímu postupu při vyúčtování

Systém DARP je od roku 2022 plně elektronický. Podepisování smluv, podávání průběžných, závěrečných zpráv a též informací, které se týkají veškeré změny projektů, se řeší výhradně skrze elektronický systémpro podávání grantů - https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel. Každá žadatel má zde ke všem projektům veškeré informace.

Zde je popis všech 3 následujících kroků pro schválené projekty.

1) Příprava smlouvy

V následujících dnech (nejspíše do 10. prosince) vám v systému vygenerujeme smlouvu k podpisu. Potřebujeme na to čas zvláště proto, že některé projekty musí doplnit chybějící data, upravit rozpočet apod. O všech případně požadovaných změnách budou v těchto dnech uvědoměny emailem kontaktní osoby pro projekt. Protože vše děláme napoprvé, zároveň kontrolujeme všechny kroky vícekrát.

2) Podepisování smluv

Statutární zástupci (zástupce) obdarované organizace a kontaktní osoba pro projekt obdrží email se smlouvou ve formátu PDF a přesnými instrukcemi, jak smlouvu jednoduše elektronicky podepsat. Podpis pod smlouvu učiní každý podepisující zasláním SMS v předepsaném tvaru na určené telefonní číslo. Po zaslání SMS bude tento podpis ke smlouvě automaticky přidán a podepsání ze strany obdarovaného tím končí. Podepsat musí za sbory oba statutární zástupci, u jiných organizací pouze jeden.

Podpis formou SMS je bezpečný a prokazuje KDO (podle telefonního čísla) a KDY tak učinil. To je dostatečně průkazné v případě případných nesrovnalostí.

Po podpisu všech určených statutárních zástupců ze strany obdarované organizace smlouvu podepíšou svým elektronickým podpisem i statutární zástupci Povšechného sboru (synodní senior a synodní kurátor) a po podepsání druhým z nich obdrží kontaktní osoba projektu potvrzení, že smlouva je podepsána. Podepsaná verze se též objeví na nástěnce sboru v systému https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel, což lze průběžně kontrolovat.

Následně budou převedeny finanční prostředky dle smlouvy.

3) Průběžná zpráva, závěrečná zpráva, jakákoliv změna

Veškeré změny a zasílání zpráv prosíme provádějte výhradně přes svůj účet https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel/. U každého projektu bude ode dne jeho zahájení možné vyplnit Průběžnou (je-li nutné) a následně Závěrečnou zprávu. V případě jakékoliv potřeby změny smlouvy nebo projektu, popište změnu do formuláře Změna projektu a v takovém případě budete následně kontaktováni se schválením nebo neschválením. Systém zároveň kontaktní osobu emailem automaticky upomene před uplynutím povinností odevzdat průběžné a závěrečné zprávy, což je jistě příjemné.

Všechny formuláře naleznete po zahájení projektu. U projektu klikněte na „Zobrazit žádost“ a v dolní polovině naleznete „Dostupné formuláře“.

Jsme si vědomi, že se systémem začínáme a mohou se proto objevit drobné nejasnosti, zvláště proto, že struktura ČCE vyžaduje dva podpisy za organizaci a řadu schvalovacích „koleček“.  I tvorba tohoto systému je motivem k dalším změnám, kterými chceme nadále administrativu zjednodušovat. Systém je tu hlavně proto, aby nám šetřil čas a peníze. Proto jsme vděční a řešíme a budeme řešit všechny připomínky. Prosíme, abyste je psali na mail granty@e-cirkev.cz. To se týká i případných nesrovnalostí ve smlouvách.

Děkujeme a přejeme vše dobré!

Vladimír Zikmund (předseda granotvé komise) a Martin Balcar (vedoucí tajemník a garant elektronického systému žádostí)

Za ÚCK Martin Balcar


Granty 2022 - zprávy

(další materiály k ročníku 2022 hledejte níže v sekci "Grantový systém DARP – archiv")