Nový interní grant pro sbory - vydávání knih a publikací

31. října 2022

Synodní rada spustila 1. 11. nové grantové řízení na podporu vydávání knih a publikací. K rozdělení je 150 tisíc korun, datum uzavření přihlášek je 30. 11. a přihlašování je plně elektronické.

Nový interní grant pro sbory - vydávání knih a publikací
31. října 2022 - Nový interní grant pro sbory - vydávání knih a publikací

Otevření nového interního grantového programu je reakcí na množící se individuální žádosti o podporu vydávání publikací sbory a jednotlivci z ČCE, protože církev chce podporovat vydávání knih podle jasných pravidel.

Finančním zdrojem bude Tiskový fond. Řízení by se mělo opakovat jednou ročně a celková částka určená k rozdělení je 150 000 v rámci roku.

Pro rok 2023 dojde ke sladění termínu s podáváním tzv. Diakonických a rozvojových projektů (DaRP), letos ale výzvu ještě vypisujeme samostatně. Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky a žádat mhou sbory, střediska Diakonie ČCE a školy Evangelické akademie.

Přihlašování je přes elektronický systém. Všechny podmínky včetně prvníjho přihlášení do systému naleznete v tomto dokumentu.