Zadní schodiště Jungmanky

tajemný blog vedoucího tajemníka Martina Balcara vedoucí do zákulisí církve

(*1976, člen sboru ve Strašnicích, studia sociální práce na FFUK, v minulosti ředitel Nadace Divoké husy, Linky bezpečí, vedoucí komunikace Diakonie ČCE a vedoucí kampaní Amnesty International ČR. Od roku 2020 v ústředí ČCE a od září 2021 vedoucí tajemník kanceláře ČCE.