Přehled sborových zásilek v r. 2020

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

6. zásilka/listopad/prosinec (1.12.2020)

Kompletní zaásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů
  • Rozvojový plán sborů ČCE
  • Termíny zasedání synodní rady v r. 2021
  • Pravidla pro udílení Medaile vděčnosti

Informativní pošta:

  • Průběžná informace SR o naplňování Strategického plánu ČCE
  • Ordinace farářů a ordinace výpomocného kazatele – pozvání k on-line přenosu ordinačních bohoslužeb
  • Nabídka brožurky Modlitba
  • Nabídka knih z Kalichu – průvodní informace ­+ objednávkový list
  • Informace z ekumenického oddělení ÚCK
  • Linka spirituální podpory – plakátek
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 – program
  • Pozvání k setkání partnerů farářek a partnerek farářů (Běleč n/O, 19. – 20. března 2021)
  • Pozvání na kurz Co by měl vědět každý presbyter (Praha, 27. března 2021)
  • Školení hlavních vedoucích táborů (březen 2021)

5. zásilka/říjen (15.10.2020)

Kompletní zaásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Dopis synodní rady sborům
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar
  • Informace z Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty ze září 2020
  • Platební brány a terminály pro ČCE – aktuální informace

Informativní pošta:

  • Informace z oddělení výchovy a vzdělávání
  • Odložení podzimního setkání učitelů nedělní školy
  • Postavení presbyterů v církvi – připomenutí on-line ankety
  • Setkání partnerů farářek a partnerek farářů (březen 2021)
  • Co by měl vědět každý presbyter (březen 2021)
  • Časopis Český bratr – předplatné na r. 2021 (+ plakátek + dárkový poukaz + banner)
  • Ordinace farářů ČCE – pozvání k on-line přenosu ordinačních bohoslužeb
  • Pozvání do environmentální sítě „Zelená zrnka“
  • Pozvání na studijní den ERC 12. 11. 2020

4. zásilka/srpen (14.8.2020)

Kompletní zaásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 2. zasedání 35. synodu ČCE
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii

Informativní pošta:

  • Informace z oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK
  • Katechetický cyklus pro rok 2020/2021
  • Setkání učitelů nedělní školy – 7. 11. 2020 v Brně
  • Školení hlavních vedoucích táborů 2021
  • Nabídka dobrovolníka z Německa
  • Modlitba za domov 2020
  • Do kostela na kole, 19. – 20. 9. 2020
  • Období pro stvoření 2020 – dopis poradního odboru SR pro otázky životního prostředí

Další sdělení (prův. dopis):

  • personální změny na OVV a OM

3. zásilka/květen (22.5.2020)

Kompletní zaásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity
  • Dopis synodní rady ke slavení večeře Páně
  • Příprava volby nové synodní rady ČCE
  • Zásady SR pro pověřování pastoračních pracovníků schválené synodní radou dne 5. 5. 2020
  • Informace z mediálního úseku ÚCK

Informativní pošta:

  • Diakonické a rozvojové projekty v r. 2021 – průvodní dopis + 4 grantové výzvy na r. 2021
  • Oznámení o cenách elektřiny a zemního plynu od společného dodavatele a.s. E.ON Energie pro roky 2020 a 2021
  • Pozvání na letní varhanní kurzy – srpen 2020, Bystřice pod Hostýnem

Další sdělení:

  • Od pondělí 25. května 2020 se Ústřední církevní kancelář vrací k běžnému provozu.
  • Od 1. května 2020 má penzion Sola fide v Janských Lázních nového provozovatele.
  • Synodní rada přesouvá své zasedání, vzhledem ke změně termínu synodu, z 22. září na 15. září 2020.

2. zásilka/únor (24.2.2020)

Kompletní zaásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost
  • Postavení presbyterů v ČCE – průvodní dopis + podklad pro rozhovor ve sborech

Informativní pošta:

  • Pozvání k setkání, uvažování, rozhovorům na téma „Čím lidé žijí“, Janské Lázně, IV/2020
  • Léto s ČCE – nabídka letních pobytů, táborů, rekreací
  • Nabídka seminářů/kurzů pro kazatele v rámci celoživotního vzdělávání
  • Setkání křesťanů ve Štýrském Hradci VII/2020 – dopis + pozvánka
  • Grafické materiály ke kampani „5 % a hlavu vzhůru“
  • Labyrint – scénické oratorium na motivy díla J. A. Komenského – plakát + bližší informace

Další sdělení:

  • Připomínka usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 51/2 – vyplňování evid. dotazníků a hosp. výkazů
  • Balcar od 1.2.2020 administrátorem CMS

1. zásilka/leden (16.1.2020)

Kompletní zaásilka ke stažení

 Úřední pošta:

  • Sbírka na křesťanskou službu
  • Pracovní a jiné cesty
  • informační dopis
  • směrnice SR o pracovních a jiných cestách
  • tiskopisy: cestovní příkaz pro zaměstnance, smlouva o úhradě nákladů spojených s cestou, vyúčtování zahraniční pracovní cesty (v PDF formátu)
  • Evidenční dotazník sborů za rok 2019
  • Informace z ekonomického oddělení ÚCK
  • výkaz hospodaření sborů za r. 2019 a rozpočet 2020
  • rozdělení sbírky solidarity na rok 2020
  • setkání sborových účetních
  • přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2020 – příloha v XLS + PDF formátu

Informativní pošta:

  • Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení ekumenických a zahraničních vztahů ÚCK
  • Přehled celocírkevních akcí v r. 2020
  • Právě vyšlo: Slova a obrazy křesťanské víry – pomůcka (nejen) pro katechezi
  • Pozvánka na sbormistrovský kurz – II/2020, Bystřice pod Hostýnem
  • Vydání Katalogu sbírky prvotisků a starých tisků Ústředního archivu ČCE

Další sdělení:

K 31. 12. 2019 ukončil své působení na místě vedoucího úseku vnějších vztahů ÚCK bratr Oliver Engelhardt, vedením oddělení ekumenických a zahraničních vztahů ÚCK je dočasně pověřena sestra Daniela Hamrová.

Mimořádné sborové zásilky

19.12.2020

  • Pastýřský list synodního seniora ČCE a prosba o sdílení vánočních materiálů

11.12.2020

  • Kalich – nabídka knih k odpisu – omluva a oprava

11.12.2020

  • Nový evangelický zpěvník – informace sborům (dopis syn. seniora)

4.12.2020

  • Rodinný pobyt v Sola fide Janské Lázně, leden/únor 2021
  • Lednový kurz s přednáškami a sportem v Sola fide Janské Lázně, leden 2021

19.11.2020

  • Společné bohoslužby na první adventní neděli | Červená středa | mimořádná opatření | nové varhanní doprovody a Příběhy víry

12.11.2020

  • Prohlášení SR k aktuální situaci ve vzdělávání
  • Pozvání na bohoslužby na ČT2 15.11. a 1. adventní neděli

9.11.2020

  • Komunikace ve sboru v době nouzového stavu – nabídka technické pomoci

30.10.2020

  • Zrušení ordinace farářů 1.11.2020

22.10.2020

  • CZ a řády ve znění platném po 2. zasedání 35. synodu ČCE na evangnet.cz

20.10.2020

  • Modlitba za domov – výzva k modlitbám

16.10.2020

  • Nabídka Hesel JB 2021

16.10.2020 – všem kazatelům a kazatelkám

  • Pozvání EKD na webináře s různými tématy
  • Možnost farářské služby ve Skotské presbyterní církvi

9.10.2020

  • ÚCK od 12. 10. v režimu home office + výzva (online bohoslužby + další audionahrávky)

7.10.2020

  • Zveřejnění usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE
  • Zahájení řízení o změnách CZ

6.10.2020

  • Mimořádná opatření, bohoslužby bez zpěvu a hudební doprovody ke stažení

2.10.2020 – listovní zásilka

  • ukázkový výtisk nástěnného kalendáře pro rok 2021 s objednávkovým listem
  • upoutávka na Denní čtení pro rok 2021
  • pozvánka k poslechu nového evangelického audioarchivu
  • plakátek – výzva k předplacení časopisu Český bratr

1.10.2020

  • Dopis ke sbírce sociální a charitativní pomoci + avízo poštovní zásilky

29.9.2020

  • Nabídka kostelních lavic a dalšího vybavení z Německa

16.9.2020

  • Evangelický audioarchiv

14.9.2020

  • Zkrácení synodu na pátek 18.9.2020

11.9.2020

  • Zrušení sjezdu mládeže 2020

7.9.2020

  • Varování před podvodnou společností Synergent s. r. o.

3.9.2020

  • Sjezd mládeže

27.8.2020

  • Nabídka židlí z Německa za odvoz

27.7.2020

  • Modlitba za domov – vyhlášení výtvarné soutěže

25.6.2020

  • Výzva na obsazení pozice vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK
  • Výzva ke kontrole údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2021 a včasnému hlášení změn statutárních zástupců sborů

18.6.2020

  • Dopis sborům – povzbuzování ke studiu teologie (dopis Zv. Šorma)

15.6.2020

  • Varhanní služba

10.6.2020

  • Standardní náplň plného kazatelského úvazku ve farních sborech – zasílání vyplněných tabulek (A. Csukás)

10.6.2020

  • Plakátek na kurz Církev živě
  • Plakátek ke Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
  • Pracovní list č. 1 Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století + průvod. dopis (MV)

3.6.2020

  • Nabídka tisku vizitek

27.5.2020

  • Mapování vztahů partnerských sborů – připomenutí dotazníku z 5.3.

24.4.2020

  • Bohoslužby s účastí do 15 osob povoleny již od 24. dubna 2020 + dlaždice na webu

21.4.2020

  • Pokyny SR v mimořádné situaci – II

14.4.2020

  • Odložení 2. zasedání 35. synodu na 17. – 19. 9. 2020

8.4.2020

  • Velikonoční přání

6.4.2020

  • Letáček sboru v Hranicích k HDL

1.4.2020

  • Dopis synodní rady k bohoslužbám a svátostem v období stavu nouze
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na Hlavní dar lásky + aktuální leták Jeronýmovy jednoty

30.3.2020

  • Setkání křesťanů 2020 zrušeno

27.3.2020

  • Sbírky v období stavu nouze

25.3.2020

  • Dopis synodní rady církvi

19.3.2020

  • Informace k online přenosům bohoslužeb v neděli 22. března, vysílání ČT a sdílení dalších materiálů

18.3.2020

  • Pokyny SR v mimořádné situaci
  • Novinky v mediální práci ústředí církve
  • Aktuální informace pro uživatele tarifů mobilních telefonů v CMS

16.3.2020

  • Režim práce Ústřední církevní kanceláře od 16. 3. 2020 – info ved. tajemníka

14.3.2020

  • Pastýřský list synodního seniora

13.3.2020

  • On-line přenosy bohoslužeb a jiné formy kontaktů se členy sborů

12.3.2020

  • Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR (koronavirus)

11.3.2020

  • Poděkování SR za vykonání mimořádné sbírky na pomoc uprchlíkům v Řecku
  • Informace vedoucího tajemníka ÚCK k chodu kanceláře v následujících dnech

10.3.2020

  • Reakce na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařízené k 10. 3. 2020 + nařízení MZČR

5.3.2020

  • Mapování ekumenických vztahů s partnerskými sbory – dotazník

28.2.2020

  • Postní zásilka od POŽP – postní kalendář, Autopůst 2020 + průvodní dopis M. Drápala

19.2.2020

  • Prosba o vyplnění dotazníku (zjištění mediálních potřeb sborů a církví)

28.1.2020

  • Nabídka stolu Páně a kazatelny z Německa za odvod

23.1.2020

  • Dopis celocírkevního kazatele pro duchovenskou službu Zv. Šorma všem kazatelům a kazatelkám

8.1.2020

  • Biblické heslo pro rok 2020
  • Nabídka zahraničních ekumenických kurzů

7.1.2020

  • Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 – doplňující info

6.1.2020

  • Cestovní náhrady pro rok 2020