Přehled sborových zásilek v r. 2017

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

10. zásilka/prosinec (20.12.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Publikační projekt „Kniha příběhů víry“
  • Farářský kurz 2018
  • Dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům
  • Program FK 2018
  • Přednášející, anotace přednášek
  • Přihláška v PDF formátu
  • Posouzení stavu nemovitého majetku sboru ČCE – průvodní dopis + formulář ve formátu PDF i DOCX
  • Informace k nařízení o ochraně osobních údajů + informace firmy JIRRA software k programu FARPR

Informativní pošta:

  • Den otevřených dveří na ETF UK (15. 1. 2018)

Další sdělení (průvodní dopis):

  • Personální změny v ÚCK (právní odd., stavební referent), ÚCK mezi svátky mimo provoz

 

9. zásilka/listopad (23.11.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky pro bohoslovce a vikariát
  • Termíny zasedání synodní rady v r. 2018
  • Informace pro sbory o možnosti investování v rámci investiční strategie ČCE – povšechného sboru + zpráva investičního výboru SR za r. 2016

Informativní pošta:

  • Nabídka ekumenických studijních příležitostí v r. 2018 (Evropské biblické dialogy, studijní kurzy v Pullach)
  • Nabídka zapůjčení výstavy o reformaci v Českých zemích
  • Pozvání na kurz s přednáškami a sportem, 7.-13.1.2018, Janské Lázně – Sola fide
  • Pozvání na seminář pro výpomocné kazatele, 9.-11.2.2018, Praha – Husův dům
  • Pozvání na setkání pro presbytery, 24.3.2018, Praha – Husův dům

Další sdělení (průvodní dopis):

  • ÚCK mezi svátky mimo provoz

 

8. zásilka/září (29.9.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Informace o změnách v oprávnění k uzavírání sňatků
  • Vyhlášení sbírky na sociální a charitativní pomoc
  • Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar
  • Vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc ženám-obětem sexuálního násilí v Africe
  • Fond pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů

 Informativní pošta:

  • Nabídka Denního čtení na r. 2018
  • Informace z jednání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, září 2017
  • Pozvání na setkání učitelů nedělní školy, listopad 2017, Praha
  • Pozvání na sbormistrovský kurz, listopad 2017, Bystřice pod Hostýnem

 Další sdělení (průvodní dopis):

  • Synodní rada přesouvá termín svého řádného zasedání z 31. 10. na 7. 11. 2017.

 

7. zásilka/září (6.9.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE, Řádu pro kazatele (kazatelského reversu) a textů modlitby Páně a vyznání víry + příloha (synodní tisk č. 18/4)
  • Diskuse o změně názvu církve
  • Postavení farářů v církvi

 Informativní pošta:

  • Pozvání na Sjezd (nejen) evangelické mládeže, 6. – 8. října v Jablonci nad Nisou

 

6. zásilka/srpen (16.8.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky na křesťanskou službu
  • Církev v proměnách času – příprava III. dílu
  • Uzavírání nových smluv o bydlení farářů a jáhnů

Informativní pošta:

  • Pozvání na oslavy 500 let evropské reformace v Ratiboři, nabídka nových knižních titulů
  • Nabídka pracovních pozic v ÚCK – samostatná účetní, personální a mzdový referent, kuchař v Táboře J. A. Komenského v Bělči n/O.
  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské na rok 2018
  • ročník výtvarné a soutěžní přehlídky pro děti a mládež na téma Na čem mi záleží, kterou vyhlásila ERC v rámci Modlitby za domov 2017 – plakát
  • více na http://www.ekumenickarada.cz/in/2985

Další sdělení (průvodní dopis):

  • připomínka kontroly údajů o sborech na Evangnetu

 

5. zásilka/červen (29.6.2017)

 zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE
  • Výzva ke kontrole a aktualizaci údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2018

Informativní pošta:

  • Informace o pojištění nemovitostí a pojištění odpovědnosti
  • Pozvání na kurz „Církev živě“, TJAK Běleč n/O. - 29.7.-5.8.
  • Nabídka katechetické příručky na škol. rok 2017/2018
  • Na koho se obracet v ÚCK
  • Nabídka kvalifikačního kurzu speciální pastorace „nemocniční kaplan“

Další sdělení (průvodní dopis):

  • Na webu ustredicce.cz je ke stažení prezentace (Školení DaRP), která byla obsahem „grantového školení“

 

4. zásilka/květen (31.5.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na Diakonii a připomínka Dne pro Diakonii
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity

Informativní pošta:

  • Pozvání na Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2017, říjen 2017 - Jablonec nad Nisou
  • Pozvání na International Camp, červenec 2017 - Herlíkovice
  • Pozvání na setkání učitelů nedělní školy
  • Pozvání na Diakonické setkání, říjen 2017 - Sola gratia, Bystřice pod Hostýnem

Další sdělení (průvodní dopis):

  • Grantové výzvy na rok 2018 (info nejpozději do 5. 6.)
  • Odkaz na přednášky ze semináře Co by měl vědět každý presbyter
  • Nabídka materiálů pro Noc kostelů

 

3. zásilka/duben (28.4.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 3. zasedání 34. synodu ČCE

Informativní pošta:

  • Organizační schéma ÚCK platné od 1. 4. 2017
  • Vyhlášení výběrového řízení na pozici samostatný referent/referentka ÚCK pro stavební záležitosti
  • Vyhlášení výběrového řízení na pozici fundraiser/fundraiserka ÚCK
  • Den pro Diakonii - svatodušní neděle 4. 6. 2017 - průvodní dopis Diakonie ČCE + plakát barevný/černobílý
  • Pozvánka na letní varhanní kurzy ve středisku Sola gratia
  • Tematické brožurky - zjištění zájmu o dotisk
  • Sborové pohlednice - nabídka tisku

Další sdělení (průvodní dopis):

  • Přesun zasedání synodní rady z 18. 7. na 11. 7. 2017
  • Personální změny v ÚCK k 1. 4. 2017

 

2. zásilka/únor/březen (2.3.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Slovo synodní rady pro postní čas roku 2017
  • Doplnění pokynů ke směrnici o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů

Informativní pošta:

  • Pozvání na Setkávání generací, HD Herlíkovice, červen 2017
  • Nabídka z oddělení mládeže
  • Kurz pro mladší mládež, Křížlice, březen 2017
  • Duchovní cvičení, Kolín, květen 2017
  • Léto 2017 s evangelickou mládeží - nabídka kurzů
  • Materiály od poradního odboru SR pro otázky životního prostředí
  • průvodní dopis
  • postní kalendář - formát A3 a A4
  • pozvání na akci Autopůst 2017
  • Nabídka zapůjčení výstavy o dějinách reformace v Českých zemích se zaměřením na luterství
  • Vyhlášení soutěže „Stezka písmáků 2017“ + výběr biblických textů + pravidla

Další sdělení (průvodní dopis):

  • K 1. 2. 2017 nastoupila v rámci ÚCK na pozici ředitelky Ústředí EA Helena Wernischová, která přebírá také agendu kaplanů.
  • Od 1. 3. je v provozu nový církevní web pod známou adresou e-cirkev.cz. Zároveň vzniká zcela nový web ústředí ČCE http://www.uckcce.cz/

 

1. zásilka/leden (19.1.2017)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost
  • Informace z ekonomického oddělení ÚCK
  • výkaz hospodaření za rok 2016 spolu s rozpočtem na rok 2017
  • přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2017
  • rozdělení sbírky solidarity na rok 2017
  • setkání sborových účetních
  • Evidenční dotazníky sborů za rok 2016

Informativní pošta:

  • Přehled celocírkevních akcí v roce 2017
  • Informace o plánovaných seminářích a kurzech pro kazatele v roce 2017
  • Pozvání na jarní setkání (nejen) laiků v Sola fide - Evangelická krása - pozvánka + přihláška
  • Pozvání na seminář pro výpomocné kazatele, únor 2017, Praha
  • Pozvání na seminář pro presbytery „Co by měl vědět každý presbyter“, březen 2017, Praha
  • Průvodní dopis k setkání presbyterek a presbyterů
  • Pozvání na sbormistrovský kurz, únor 2017, Sola gratia
  • Výzva k přímluvným modlitbám za znovusjednocení lidu v Koreji
  • Dotační výzva na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
  • Vyhlášení postní sbírky na podporu lidí v uprchlických táborech na západě Barmy - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE
  • Poděkování Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za podzimní sbírku pro Haiti
  • Nabídka dětského časopisu Duha
  • Monitoring grantových příležitostí 1/2017

Prosíme sbory, které mají zájem o pravidelné (měsíční) zasílání monitoringu připravovaného společností B&P Research, aby to oznámily br. J. Lavickému z ÚCK na adresu lavicky@e-cirkev.cz.

Další sdělení (průvodní dopis):

  • Nástup V. Podroužka a O. Engelhardta

Mimořádné sborové zásilky

21.12.2017

 • Pozvání na Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi v Janských Lázních a Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi v Herlíkovicích (OVV)
 • Vánoční a novoroční přání (VT)

13.10.2017

 • Modlitba za domov a Den reformace

14.9.2017

 • Pozvánka na ordinaci nových farářů

1.9.2017

 • VŘ na ředitele nakl. a knihkup. Kalich

9.8.2017

 • Upozornění na podvodný e-mail

1.8.2017

 • Aktuální znění CZ a řádů na Evangnetu

13.7.2017

 • Nabídka pronájmu střediska Sola fide

22.6.2017

 • Grantové žádosti 2018

6.6.2017

 • Výstava o Lutherovi

5.6.2017

 • Grantové výzvy pro rok 2018

22.5.2017

 • Slovo synodu k volbám 2017

17.5.2017

 • Lutherův slovník, Cesta církve VIII - nabídka do sborů

12.4.2017

 • Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

5.4.2017

 • Vyhlášení sbírky na HDL + leták Havl. Brod

27.2.2017

 • Informace ke změně společného dodavatele energií

9.2.2017

 • Kirchentag 2017

8.2.2017

 • Výběrové řízení na obsazení místa jednatel společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.

6.2.2017

 • Spring School 2017

1.2.2017

 • Změna správce církevní mobilní sítě (M. Ducho)

9.1.2017

 • Havarijní fond MKČR 2017

5.1.2017

 • Biblické heslo na r. 2017

3.1.2017

 • Cestovní náhrady pro rok 2017 - prováděcí směrnice