Garfické materiály

Logo ČCE a design manuál

Užití loga Českobratrské církve evangelické podléhá pravidlům design manuálu a je možné jen na základě předchozího souhlasu nebo smluvně ukotvené dohody o vzájemné spolupráci s ČCE.
 

Pro doplňující informace kontaktujte referentku pro propagaci paní Moniku Voženílkovou.

Design manuál ČCE
Design manuál farní sbory
Logo - Horizontal Black
Logo - Horizontal Clay
Logo - Horizontal Color
Logo - Horizontal Sky
Logo - Horizontal White
Logo - Symbol Black
Logo - Symbol Clay
Logo - Symbol Color
Logo - Symbol Sky
Logo - Symbol White
Logo - Vertical Black
Logo - Vertical Color
Logo - Vertical Sky
Logo - Vertical White
Logo - Vertical Clay

Další grafické materiály ke stažení: