Sborová loga – Ochranovský seniorát

5. října 2021

Sborová loga pro sbory Ochranovského seniorátu, ke stažení po jednotlivých sborech.