Plakát (dopis) 5 % a hlavu vzhůru

21. října 2021

Letáky, kterými lze odkazovat na kampaň informující o možnosti podpořit svůj sbor pravidelným finančním příspěvkem.

Grafiku lze využít jako přílohu ke sborovým a jiným dopisům posílaných elektronicky. Nehodí se k tisku.

Tištěný leták (dotisk) je k dispozici na objednání u Moniky Voženílkové (sekretariát ÚCK).

Chléb
Jablko
Koláč