Bohoslovci, vikariát a jáhenská praxe

Bohoslovci, kandidáti služby v církvi

Církev si váží těch, kdo chtějí vstoupit do služby v církvi a chce kandidáty/ky v jejich přípravě k duchovenské službě provázet a podporovat.

Podrobné informace, jak se stát kandidátem/kou služby a co to znamená, najdete v:
Manuálu – kandidáti/ky služby v církvi
Řádu pro studenty bohosloví

Potřebné formuláře:
Přihláška kandidáta/ky služby v církvi
Dotazník pro přihlášku mezi kandidáty služby v církvi
Formulář – doporučení sboru
Formulář – doporučení SV

Praxe před nástupem na vikariát a jáhenskou praxi

Smyslem těchto praxí je seznámit se s obsahem i rozsahem farářské práce v realitě konkrétního sboru a posléze si tuto práci pod vedením mentora/ky i vyzkoušet.

  • pro přijetí do vikariátu je třeba dvou třítýdenních praxí
  • pro přijetí do jáhenské praxe jedna čtrnáctidenní
  • písemná žádost se podává synodní radě
  • konkrétní domluva probíhá s Monikou Voženílkovou z ÚCK
  • ubytování zajišťuje a stravu i cestovné hradí synodní rada

Podrobnější informace najdete v:
Manuál pro praktikanty/ky
Řád pro studenty bohosloví čl.2, odst.3
Řád pro kazatele čl.10, odst.4b a čl.13, odst.5b
Pro mentory/ky – osnova zprávy z praxe
Pro mentory/ky – program praxe

Kandidáti služby v církvi mohou požádat synodní radu o stipendium. Zásady pro udělování stipendia najdete v:
Zásady pro udělování stipendia.docx 

 

 

Církev se raduje z každého, kdo se rozhodl připravovat se na farářské povolání a na uchazeče/ky o vikariát a jáhenskou praxi se těší.

Vikariát

Pro přijetí do vikariátu jsou stanoveny tyto podmínky:
•    dvouleté členství v ČCE
•    zapsání mezi kandidáty/ky služby v církvi
•    dvě třítýdenní praxe na některém ze sborů ČCE (minimálně s ročním odstupem)
•    posudek církevního psychologa
•    rozhovor se zástupci synodní rady 

Přihláška, kterou je třeba podat nejpozději do 31.ledna, má obsahovat:
1.    žádost o přijetí do vikariátu včetně motivačního dopisu v max. rozsahu jedné
 strany A4
2.    životopis
3.    dotazník pro přihlášku do vikariátu/jáhenské praxe
4.    doporučení sboru
5.    doporučení seniorátu

Pro bližší informace a sjednání schůzek kontaktujte Moniku Voženílkovou - vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272

Podrobné informace najdete v:
Řádu pro studenty bohosloví,
Řádu pro kazatele,
Pravidlech vikariátu,
Příručce pro vikariát a jáhenskou praxi.

Potřebné formuláře:

Dotazník pro přihlášku do vikariátu / jáhenské praxe
Formulář - doporučení sboru
Formulář - doporučení senirátního výboru

 

 

 


 


Fond pro přípravu ke kazatelské službě a vzdělávání kazatelů

Tento fond je zřízen za účelem podpory kandidátů služby v církvi, vikářů, jáhnů i začinajících duchovních.

Možnosti podpory najdete ve statutu fondu.

Statut fondu

Statut fondu

 


Jáhenská praxe

Podmínkou pro přijetí do jáhenské praxe je:

  • nejméně dvouleté členství v ČCE
  • vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe ve sboru ČCE v rozsahu dvou týdnů. Synodní rada může tuto podmínku prominout, pokud je uchazeč o jáhenskou praxi v některém farním sboru ČCE výpomocným kazatelem. 
  • posudek církevního psychologa
  • rozhovor se zástupci synodní rady

Přihláška, kterou je třeba podat nejpozději do 31. ledna, má obsahovat:

1. žádost o přijetí do jáhenské praxe včetně motivačního dopisu v max. rozsahu jedné strany A4
2. životopis
3. dotazník pro přihlášku do vikariátu / jáhenské praxe
4. doporučení seniorátního výboru
5. doporučení sboru 

Pro bližší informace a sjednání schůzek kontaktujte Moniku Voženílkovou – vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272.