Bohoslovci, vikariát a jáhenská praxe

Bohoslovci a vikariát

Podmínkou pro přijetí do vikariátu je:

  • dvouleté členství v ČCE
  • zapsání mezi kandidáty služby v církvi
  • dvě třítýdenní praxe na některém ze sborů ČCE

Přihláška musí být podána nejpozději do 31. ledna a obsahovat

  1. žádost
  2. životopis
  3. dotazník
  4. doporučení seniorátu
  5. doporučení sboru

Uchazeč musí před podáním žádosti absolvovat návštěvu u církevního psychologa a rozhovor se zástupci synodní rady, dvě třítýdenní praxe na některém ze sborů ČCE, a to s minimálním ročním odstupem.

Pro bližší informace a sjednání schůzek kontaktujte Moniku Voženílkovou – vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272.

 


Fond pro přípravu ke kazatelské službě a vzdělávání kazatelů

 

Statut fondu

Statut fondu

 


Jáhenská praxe

Podmínkou pro přijetí do jáhenské praxe je:

  • nejméně dvouleté členství v ČCE
  • vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe ve sborech ČCE v rozsahu dvou týdnů. Synodní rada může tuto podmínku prominout, pokud je uchazeč o jáhenskou praxi v některém farním sboru ČCE výpomocným kazatelem. 

Přihláška musí být podána nejpozději do 31. ledna a obsahovat

1. žádost
2. životopis
3. dotazník
4. doporučení seniorátu
5. doporučení sboru 

Uchazeč musí před podáním žádosti absolvovat návštěvu u církevního psychologa a rozhovor se zástupci synodní rady, jednu dvoutýdenní praxi na některém ze sborů ČCE.

Pro bližší informace a sjednání schůzek kontaktujte Moniku Voženílkovou – vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272.