Přehled sborových zásilek v r. 2014

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

11. zásilka/prosinec (11.12.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na bohoslovce a vikariát
  • Farářský kurz, leden 2015:
  • program
  • anotace k přednáškám, medailony přednášejících
  • dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům
  • přihláška
  • Informační materiál k autorským právům (plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 41)

Informativní pošta:

  • Materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.2015) a Aliančnímu týdnu modliteb (4.-11.1.2015)
  • Pozvání k pobytu s malými dětmi – duben 2015, HD Herlíkovice
  • Přehled celocírkevních akcí v r. 2015
  • Informace fundraisera

 

10. zásilka/listopad (13.11.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Termíny zasedání synodní rady v roce 2015
  • Dopis vojenského kaplana br. Pavla Rumla – oslovení adeptů pro službu vojenských kaplanů

Informativní pošta:

  • Informace k předplatnému Českého bratra na rok 2015
  • Nabídka sešitku pro děti s tématikou večeře Páně
  • Pozvání na kurz s přednáškami a sportem – Janské Lázně, leden 2015
  • Pozvání na kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi – Janské Lázně, leden/únor 2015
  • Pozvání na Mládež online 7 – Brno, listopad 2014
  • Setkání dobrovolníků (mládež), prosinec 2014
  • Výzva k návrhům loga evangelické mládeže
  • Nabídka pobytů v Horském domově v Herlíkovicích během jarních prázdnin 2015 (barevná verze, černobílá verze)

Jiná sdělení:

  • Žádáme sbory o sdělení, zda budou pořádat nějaké akce v souvislosti s výročím M. J. Husa.

 

9. zásilka/říjen (14.10.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Naléhavá výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu evangelikálním a protestantským církvím a organizacím na celém světě + průvodní dopis SR
  • Supervize kazatelů v ČCE – dopis koordinátorky pro supervizi +

   supervizní program

  • Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Informativní pošta:

  • Modlitba za domov 2014 – dopis ERC v ČR, návrh přímluvných modliteb pro modlitební shromáždění i individuální modlitby

 

8. zásilka/září (17.9.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Ukrajině

Informativní pošta:

  • Setkání sborových účetních – Praha, 11.10.2014
  • Seminář pro učitele nedělních škol – Brno, 1.11.2014
  • Pobyt pro rodiny s dětmi – Janské Lázně, 9.-15.11.2014
  • Informace z ekumenického oddělení – Modlitba za domov 2014 + 3 plakáty, Ekumenická neděle 28.9.2014 + liturgie pro ekumenickou neděli, teologické studijní semináře v Pullach
  • Nabídka pracovního sešitku pro děti na téma večeře Páně
  • Nabídka seniorátních pexes
  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské na rok 2015

 

7. zásilka/srpen (19.8.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka pro Evangelickou akademii 2014

Informativní pošta:

  • Mládež live na téma Pomoc bezmocnému, FS ČCE Praha – Libeň, 20.–21.9.2014
  • Nabídka ekumenického oddělení – Kontaktní studium v Heidelbergu LS AR 2014-15, Evropské biblické dialogy
  • Pozvání k oslavám 600. výročí obnovení vysluhování VP podobojí + plakát
  • Podzimní setkávání generací, HD Herlíkovice – posun termínu na 16.–19.10.2014
  • Informace fundraisera vč. aktuálního přehledu grantových možností
  • Kurz speciální pastorace „Nemocniční kaplan“ – 2. kolo přihlášek
  • Výtvarná soutěž pro děti a mládež v rámci Modlitby za domov 2014

 

6. zásilka/červen (19.6.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka solidarity 2014
  • Aktualizace schematismu pro EK 2015

Informativní pošta:

  • Katechetická pomůcka pro učitele NŠ na školní rok 2014/2015 + rozpis témat na 1. pololetí šk.r. + rozpisová tabulka pro poznámky
  • Informace fundraisera vč. aktuálního přehledu grantových možností
  • Návrh sborového letáku – grafická předloha + vizualizace
  • Nabídka stolů a židlí z Německa
  • Stezka písmáků – soutěž ve znalosti Bible

 

5. zásilka/květen1(21.5.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii ČCE + informační letáček o projektu česko-německé MŠ v Chebu
  • Výzva SR k 600. výročí M. J. Husa

Informativní pošta:

  • Nabídka letních pobytů s ČCE
  • Informace fundraisera ÚCK – výzva sborům ke sdílení zkušeností + aktuální grantové možnosti
  • Prázdný leták k 600. výročí obnovení vysluhování podobojí – leták k vytištění a volnému použití ve sborech s možností vepsat pozvání na vlastní sborové aktivity

 

4. zásilka/duben (24.4.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 4. zasedání 33. synodu ČCE
  • Poděkování za pomoc pro Ukrajinu

Informativní pošta:

  • Nabídka ETF UK v Praze – kvalifikační kurz speciální pastorace „Nemocniční kaplan“
  • Pozvání na konferenci o nemocničním kaplanství, 26.6.2014, Praha
  • Mládež online 5 na téma Vztah lidí ke zvířatům, 15.4.2014 z FS ČCE Brno II
  • Mládež live na téma Pomoc bezmocnému, 7.-8.6.2014, FS ČCE v Praze – Libni
  • Kurz pro starší mládež na téma Bohoslužba, 27.6.-4.7., Křížlice
  • Chodící exercicie, 12.-15.6.2014, Stojanov
  • Informace fundraisera ÚCK – výzva sborům ke sdílení zkušeností, aktuální grantové možnosti
  • Pozvání na varhanní kurzy v Jimramově a Olešnici, červenec 2014
  • Nabídka praxe v Německu pro podnikatele v rámci sdružení Initiative e.V.
  • Nabídka rekreace pro seniory v Chotěboři, červen 2014 + přihláška

 

3. zásilka/březen1(26.3.2014)

 zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Informace z ekonomického oddělení – dotazník k nepeněžním příjmům kazatelů
  • Zveřejnění seznamu písní přejatých do nového Evangelického zpěvníku – zpráva o plnění usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE č. 33
  • Dotazníky pro uchazeče o službu v církvi – verze pro seniorát, verze pro sbor

Informativní pošta:

  • Miniexercicie – duchovní setkání pracovníků v sociálních službách, Chotěboř, 5.-8.10.2014
  • Slavnost k výročí herlíkovického kostela – retrospektivní pobyt v Krkonoších s výletem do polské Wroclawi, 28.6.-6.7.2014
  • Evropské mistrovství ve znalostech Bible – pozvánka

 

2. zásilka/únor1(3.2.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk
  • Informace sborům ke konání 4. zasedání 33. synodu ČCE
  • Informace právního charakteru
  • Informace o jmenování ředitele Diakonie ČCE
  • Upozornění na povinnost zaměstnanců ČCE ohlašovat změnu zdravotní pojišťovny
  • Evidenční dotazníky sborů za rok 2013
  • Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc rodinám v Etiopii
  • Poděkování za sbírku na pomoc Filipínám

Informativní pošta:

  • Setkání křesťanů, Wrocław, 4.-6.7.2014 – informace k přihlašování a podmínky účasti
  • Mládež online 3 (téma Spiritualita, 18.2., Hradec Králové) – plakát
  • Světový den modliteb 2014 z Egypta, 7.3.2014:
  • Informační brožurka k SDM 2014 z Egypta
  • SDM 2014 z Egypta – liturgie
  • Nabídka sborových pohlednic
  • Autopůst – plakát

 

1. zásilka/leden (20.1.2014)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Informace k pastoračním pracovníkům
  • Základní informace k novému občanskému zákoníku
  • Informace z ekonomického oddělení + samostatné přílohy
  • Výkaz hospodaření za rok 2013 spolu s rozpočtem na rok 2014
  • Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2014
  • Dopis vojenského kaplana br. Pavla Rumla – oslovení adeptů pro službu vojenských kaplanů

Informativní pošta:

  • Biblické heslo na rok 2014
  • Dokument POSM "Co může říci česká reformace českému člověku dnes" + průvodní dopis
  • Ekumenický studijní kurz v Josefstal, květen 2014
  • Informace k předplatnému časopisu Český bratr
  • Prezentace o ČCE ke stažení na webu, nabídka pohlednic k výročí + náhled
  • Akce pro mládež na zimu/jaro 2014 – plakát
  • Jarní prázdniny 2014 v Herlíkovicích – pozvánka s programem
  • Informace ERC v ČR k Noci kostelů 2014

Další informace (průvodní dopis):

  • K 1.1.2014 je nově obsazena funkce náměstka vedoucího tajemníka ÚCK pro personalistiku. Je jím PhDr. Jiří Tregler.

Mimořádné sborové zásilky

3.12.2014

 • Nabídka knihy O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici, příběhy ze Starého zákona pro děti

28.11.2014

 • Pozvání na liturgické zahájení Roku mistra Jana Husa

3.11.2014

 • Připomínka objednávek Kralické Šestidílky u ČBS

20.10.2014

 • Nabídka příběhů z Nového zákona pro děti autorky Evy Šormové

8.10.2014

 • Sbírka sociální a charitativní pomoci
 • Sbírka na JTD

30.9.2014

 • Usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 30_dopis sborům
 • Pokračování rozhovoru o samofinancování církve
 • Modely vývoje odvodu do PF
 • Informace fundraisera vč. aktuálního přehledu grantových možností

9.9.2014

 • Sborům, které podaly výzvu k vydání nemovitostí podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a dosud s nimi nebyla uzavřena dohoda o vydání majetku, zasíláme:
  1. informace s doporučením dalšího postupu,
  2. vzorový návrh na zahájení správního řízení.

4.9.2014

 • Seminář pro ordinované presbytery – září 2014

2.9.2014

 • Vyhlášení řízení o změnách CZ + přílohy (tisk 18/2, příl. k tisku 18/2, tisk 18/3)
 • Příprava volby nové SR

7.8.2014

 • Aktualizace údajů o sboru pro schematismus EK 2015 – připomínka

1.8.2014

 • Katechetická příručka a plakát

25.7.2014

 • Hra o kalich – keškovaná

16.7.2014

 • Usnesení 4. zasedání 33. synodu ČCE

12.6.2014

 • Výročí podobojí – průvodní dopis, program, plakát, liturgie

8.4.2014

 • Vyhlášení sbírky na HDL
 • Informace o vyšším nákladu Českého bratra k Noci kostelů - možnost objednávek
 • Nabídka pro učitele nedělních škol - program ke Dni Země z dílny POŽP
 • Nabídka velikonočního pobytu v Horském domově v Herlíkovicích

Připomínáme také následující výzvu, kterou jste dostali v rámci sborové zásilky v únoru t.r.

Synodní rada ukládá všem farním sborům, které uplatnily restituční nároky na vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb. vůči povinným osobám, aby podaly synodní radě stručnou zprávu o průběhu jednání a jeho stavu, např. o rozsahu nárokovaného majetku, reakcích povinných osob případně o dalším postupu do konce února 2014.

Pokud se Vás tato výzva týká a dosud jste na ni nereagovali, učiňte tak obratem!

10.3.2014

 • s. Ester – info a nabídka

28.2.2014

 • Nabídka letní rekreace v Chotěboři + přihláška (odesilatel P. Černý)

26.2.2014

 • Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Ukrajině

25.2.2014

 • Pozvánka a přihláška na jarní křesťanský kurz (dříve kurz pro laiky) v Janských Lázních, pozvánka na setkávání generací v Horském domově v Herlíkovicích

22.2.2014

 • Prohlášení SR k situaci na Ukrajině

27.1.2014

 • Herlíkovice – jarní pobyt pro rodiče a prarodiče s dětmi, 29.3.-3.4.2014

22.1.2014

 • Info OVV – Katechetická příručka (Krédo)

20.1.2014

 • Doplňující info k dopisu ze sbor. zásilky k Noci kostelů

9.1.2014

 • Podpora SR farářskému kurzu
 • Cestovní náhrady a sazby stravného na r. 2014