Investiční kodex ČCE

Členové Investičního výboru se textem Investičního kodexu ČCE, který byl přijat 35. synodem ČCE, řídí při rozhodování o dalších investicích.

Přílohy