Pro kazatele

Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

O příspěvek z Fondu klidného stáří můžete požádat, pokud jste farář/ka nebo jáhen/ka v činné službě, ke dni požadované výplaty příspěvku jste vykonával/a nejméně 30 let kazatelskou službu a nejpozději k tomuto dni Vám vznikl nárok na starobní důchod.

O příspěvek z Fondu klidného stáří požádejte včas. Rozestup mezi schválením žádosti synodní radou a výplatou pojistného plnění v případě příspěvku v plné výši 200 000 Kč činí z daňových důvodů pět let. Pokud o příspěvek v plné výši požádáte pozdě, tj. nebude možné dodržet požadovaný rozestup pěti let, bude výše příspěvku krácena.

Podrobnosti naleznete ve statutu Fondu klidného stáří.

 


Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2020

V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách typických kategorií duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.
V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity.

Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.

Z benefitů (stravenky a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění; požaduje-li však zaměstnanec místo stravenek náhradu, zahrnuje se tato do hrubé mzdy jako částka oproti hodnotě stravenek o 34 % nižší (odvod zdravotního a sociální pojištění zaměstnavatele).

Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uvedena orientační částka.

Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka připadající na jeden měsíc.

 


Právní informace


Služba v jiných institucích, přijímání kazatelů z jiných církví


Směrnice


Celoživotní vzdělávání


Tabulky pro faráře

Součástí liturgického oděvu evangelických farářů a farářek jsou kromě charakteristického černého taláru také dva bílé pruhy látky, kterým se říká „tabulky“.

Na přiložených fotografiích vám nabízíme možnost blíže se seznámit s nabídkou našich dodavatelek ručně vyráběných farářských tabulek.

Pokud máte o některé tabulky zájem, žádejte bližší informace v Ústřední církevní kanceláři u sestry M. Voženílkové, písemně na elektronické adrese vozenilkova@e-cirkev.cz nebo telefonicky na čísle 224 999 272.

Tabulky je možné objednat rovněž v dárkovém balení v ceně 50,- Kč.

tabulky-1     tabulky-2     tabulky-3
tabulky-4     tabulky-5     tabulky-6
tabulky-7-koleckove     tabulky-8-srdickove     tabulky-9-vejirky