Bohoslužby

Bohoslužebné formuláře

Proces tvorby nové Agendy ČCE, která bude obsahovat aktuální liturgické texty a bohoslužebné formuláře, stále probíhá. Už nyní ale existuje několik synodem schválených formulářů, ze kterých je možno vycházet a pracovat s nimi. 


Liturgický oděv

Poznámky a materiály k liturgickým oděvům užívaným při bohoslužbě v ČCE.