Situace na Ukrajině - možnost finanční pomoci (sbírka)

25. února 2022

Milé sestry, milí bratři ve farních sborech,

v reakci na aktuální mezinárodní dění a před nadcházející nedělí chceme z pověření synodní rady a Diakonie ČCE upozornit na jednu důležitou souvislost k chystaným chrámovým sbírkám.

Po dnešní koordinační schůzce s Diakonií ČCE chceme upřesnit, že veřejná sbírka, kterou pro tento účel Diakonie otevřela, bude určena výhradně na pomoc přímo na Ukrajině. Konkrétně poputuje například organizacím Otcův dům a Dům milosrdenství, které pečují o sirotky, resp. lidi bez domova v Kyjevě.
Českobratrská církev evangelická spolu s Diakonií dnes uvolnily na tento účel celkem 500.000 Kč. Tyto prostředky jsou nicméně vázány výhradně na pomoc v zahraničí.

Synodní rada proto doporučuje farním sborům, které budou konat sbírku na pomoc Ukrajině, aby její výtěžek zaslaly na Fond sociální a charitativní pomoci, z něhož budou hrazeny další potřeby na tento účel. Z této sbírky lze potom hradit jak přímou pomoc v zahraničí, tak ale není vyloučena ani jakákoli pomoc v Česku. Z peněz lze financovat například i případnou efektivní pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům na našem území.

Prostředky můžete zasílat na obvyklý sbírkový účet č. 71 71 71 71 71/2700 pod VS: 911700xxxx (kde „xxxx“ je číslo vašeho sboru).

Děkujeme za vaši ochotu pomáhat i za podporu např. našim krajanským sborům na Ukrajině, kterou jim opakovaně vyřizujeme.
Aktuální informace zveřejňujeme na webu www.e-cirkev.cz a Facebooku @Ecirkev.

Přeji vám pokojné dny, jak je to jen v těchto pohnutých časech možné.
Srdečně zdraví

Jiří Hofman
komunikace s veřejností a médii