Nový zpěvník - pozvání k Salvátoru 5. 6. 2022

4. května 2022

Milé sestry, milí bratři, 
s vděčností, že už zase můžeme zplna hrdla společně zpívat Pánu Bohu i sobě a druhým k radosti, vás zveme ke svatodušním bohoslužbám spojeným s prosbou o požehnání novému zpěvníku. Slavnost, kterou jsme museli kvůli pandemii odložit, se uskuteční v neděli 5. června 2022 od 15 hodin U Salvátora v Praze.

I když už nepůjde o očekávané první setkání se zpěvníkem, chceme i teď společně vyjádřit vděčnost a prosit o požehnání, aby dílo církvi dobře sloužilo při bohoslužbách i jako průvodce v každodenních zastaveních na cestě víry; aby nás také vedlo k otevřenosti a toleranci.

Další informace a pozvánku ke stažení a tisku najdete na https://e-cirkev.cz/aktuality/slavnost-s-novym-evangelickym-zpevnikem/  

Těšíme se, že se s Vámi potkáme.

Pavel Hanych
vedoucí ekumenických a mezinárodních vztahů