Nabídka knihy O umlčené kulturní epoše I, II - paměti Fr. Laichtera

27. ledna 2022

Vážené sestry, vážení bratři,

přijměte nabídku knižní publikace - pamětí Františka Laichtera „O umlčené kulturní epoše“.

V případě zájmu knihu objednávejte na e-shopu nebo na vozenilkova@e-cirkev.cz

Monika Voženílková
asistentka ved. tajemníka a referentka sekretariátu

Vážené sestry, vážení bratři,

nakladatelství Eman ve spolupráci s nakladatelstvím Academia vydalo knihu Františka Laichtera „O umlčené kulturní epoše“.

Jedná se o dvojdílné paměti významného českého nakladatele Františka Laichtera (1902–1985), syna a dědice nakladatelství Jana Laichtera (1858–1946). Paměti psal v sedmdesátých letech jako svědectví o bohatém kulturním životě masarykovské republiky. Zachycuje duchovní motivy, jež vedly k založení Laichtrova nakladatelství, i jeho pozoruhodný rozvoj. Popisuje jednotlivé edice (včetně teologických a filosofických publikací) i způsob, jakým byly jednotlivé tituly vybírány – zejména s odpovědností za společenský a duchovní rozvoj československé demokracie. S vděčností i kriticky se vrací k osobním duchovním zdrojům a inspiracím: Ch. Péguymu, E. Rádlovi, J. L. Hromádkovi, J. Šimsovi, F. Žilkovi (a jeho překladu Nového Zákona), J. B. Součkovi.

Paměti odrážejí zápasy s cenzurou za nacistické okupace, význam historika K. Krofty, krátký poválečný vzmach i podrobný popis mechanismů, jimiž nakladatele likvidovala komunistická moc. Závěrečné kapitoly jsou věnovány autorovu působení v nakladatelství Kalich. Nakladatelská historie F. Laichtera přibližuje známé i pozapomenuté osobnosti kulturního a politického života, Akademické Ymky a českobratrské církve. Celý text je prodchnut étosem služby kvalitní knize.

Paměti jsou k zakoupení v nakladatelství Eman za 999 Kč, nebo v omezeném množství na našem e-shopu za dotovanou cenu 700 Kč. (https://eshop.e-cirkev.cz/produkt/frantisek-laichter-jiri-lach-ed-o-umlcene-kulturni-epose/).

Monika Voženílková

Dopis