Celocírkevní sbírka pro Diakonii

23. května 2022

Milé sestry, milí bratři,

na neděli svatodušní je synodem ČCE vyhlášena celocírkevní sbírka pro Diakonii.

Dopis s vyhlášením této sbírky přikládáme, vč. podrobnější informace o projektu chráněného bydlení diakonického střediska v Litoměřicích, který se uchází o Vaši podporu.

Dopis s vyhlášením sbírky
Informace o projektu chráněného bydlení v Litoměřicích

S pozdravem vyřizuje

Alice B. Pištorová
referentka sekretariátu

Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 22/9
P.O. BOX 466
111 21 Praha 1