Přehled sborových zásilek v r. 2016

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

10. zásilka/prosinec (8.12.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Směrnice SR o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů
  • Průvodní dopis
  • Směrnice
  • Vzor nájemní smlouvy
  • Evidenční list bytu kazatele
  • Strategický plán Českobratrské církve evangelické - otázky pro sbory
  • Farářský kurz 2017
  • Dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům
  • Program FK 2017
  • Přednášející, anotace přednášek
  • Přihláška v PDF formátu
  • Dotazník SpEK - absolventské hodnocení výuky na ETF UK

Informativní pošta:

  • Společné prohlášení luteránů a římských katolíku u příležitosti katolicko-luterské připomínky 500. výročí reformace v Lundu
  • Modlitební týdny 2017
  • Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi, Janské Lázně, únor 2017
  • Předplatné časopisu Český bratr na r. 2017
  • Licence Microsoft a Zoner
  • Monitoring grantových příležitostí 11/2016

Průvodní dopis:

  • personální změny ve vedení ÚCK

 

9. zásilka/listopad (9.11.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky pro bohoslovce a vikariát
  • Reakce SR na zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“
  • Termíny zasedání synodní rady v r. 2017
  • Informace pro sbory ohledně elektronické evidence tržeb a účetního softwaru

Informativní pošta:

  • Pozvání na lednový kurz v Janských Lázních
  • Pozvání na kurz pro konfirmandy a mladší mládež - srpen 2017
  • Misijní info
  • Nabídka CD s biblickými zamyšleními na rok 2017 „S Biblí v ruce“ + plakátek
  • Výzva Diakonie ČCE - projekt „Krabice od bot“ + plakátek
  • Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2016
  • Monitoring grantových příležitostí - říjen 2016

Průvodní dopis:

  • Pokud se Vám e-maily a soubory zasílané z ÚCK nezobrazují korektně, prosíme, popište Váš problém a pošlete na adresu support@e-cirkev.cz. Br. Ducho Vás bude kontaktovat a pomůže s odstraněním problému.

 

8. zásilka/září (30.9.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky pro sociální a charitativní pomoc
  • Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar
  • Grantový systém ČCE - informační dopis

Informativní pošta:

  • Seminář pro učitele nedělních škol, Brno, 5. 11. 2016
  • Nabídka Denního čtení na rok 2017
  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské
  • Monitoring grantových příležitostí - září 2016

Průvodní dopis:

  • Pozvání na ordinaci farářů a farářek 30.10.2016

 

7. zásilka/srpen (16.8.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení + příloha (synodní tisk č. 18/6)
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii
  • Nabídka školení pro zájemce o grantový systém ČCE
  • Nabídka vzdělávacích aktivit Diakonické akademie pro kazatele ČCE

Informativní pošta:

  • Setkání učitelů nedělní školy, 5.11.2016, sbor Brno I
  • Nabídka kontaktního studia v Heidelbergu - letní semestr 2017
  • „Reformační kamion“ v Praze, 21.-22.11.2016
  • Dny vděčnosti za stvoření 2016 - průvodní dopis POŽP, vzorová liturgie, vybrané biblické texty
  • Monitoring grantových příležitostí 8/2016

Průvodní dopis:

  • Aktuální znění církevních řádů na Evangnetu
  • Připomenutí kontroly údajů o sboru na Evangnetu.
  • V neděli 10. září 2017 se ve sboru ČCE v Ratiboři bude konat slavnostní den k 500. výročí reformace.

 

6. zásilka/červen II (29.6.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Usnesení 2. zasedání 34. synodu
  • Výzva ke kontrole a aktualizaci údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2017

Informativní pošta:

 

5. zásilka/červen (1.6.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity sborů

Informativní pošta:

  • Monitoring grantových možností firmy B&P Research
  • Pozvání na diakonické setkání (duchovní zastavení pro ty, kdo slouží) - říjen 2016
  • Stezka písmáků - soutěž ve znalostech Bible - plakát
  • Vyhlášení výtvarné soutěže ERC „Barvy domova“ v rámci Modlitby za domov 2016 - informační leták + přihláška

Průvodní dopis:

  • Změna termínu zasedání SR z 19.7. na 12.7.
  • Evangelický portál Evangnet představuje web s možnostmi vyhledávání a nabízení ubytování především v rámci ČCE

 

4. zásilka/květen (6.5.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Oprávnění k uzavírání sňatků - doplnění
  • Upozornění MK ČR – oddělování vyznačené části OP při uzavírání manželství

Informativní pošta:

  • Nabídka knih a jiných publikací za odvoz + seznam nabízených titulů
  • Pozvání na letní varhanní kurzy v Sola gratia pro mládež a střední generaci
  • Nabídka kurzu speciální pastorace NEMOCNIČNÍ KAPLAN (pořádá ETF UK a ANK)
  • Pozvání na konferenci o nemocničním kaplanství na téma Role nemocničního kaplana a psychosomatická medicína, Praha, 16. 6. 2016

 

3. zásilka/duben (5.4.2016)

 zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 2. zasedání 34. synodu ČCE, Praha, 19.-21.5.2016
  • Oprávnění k uzavírání sňatků - informační dopis !!!
  • Informace synodní rady o přípravě nového evangelického zpěvníku

Informativní pošta:

  • Církev živě - pozvání na kurz do TJAK v Bělči n/O., červenec/srpen 2016
  • Výsledky dotazníku k vyučování náboženství ve sborech - průvodní dopis + přílohy:
  • Shrnutí dotazníku
  • Přehled materiálů, které jsou při biblických hodinách dětí používány
  • Seznam materiálů s bibliografickými údaji
  • Filmové středy s Jeronýmem Pražským - plakát a leták (pouze ke stažení)
  • „Kde domov můj?“ - nabídka rekreace pro seniory v Chotěboři, červen 2016
  • Sbormistrovský kurz, Sola gratia, duben 2016
  • Monitoring grantových příležitostí 3/2016
  • Den Země 2016 - informace pro sbory od POŽP
  • Den Země 2016 - nabídka pro učitele NŠ od POŽP
  • Výběrové řízení na pozici generálního sekretáře ERC v ČR

 

2. zásilka/únor (17.2.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení velikonoční sbírky na Hlavní dar lásky pro rok 2016
  • Kurzy a semináře v rámci celoživotního vzdělávání kazatelů pro rok 2016

Informativní pošta:

  • Setkávání generací, HD Herlíkovice - jaro/podzim 2016
  • Setkání křesťanů 2016, Budapešť - pokyny pro přihlašování
  • Pozvání na Noc kostelů, 10. června 2016
  • Nepalme odpad - průvodní dopis + leták
  • Den pro Kubu 2016 (18. března 2016, Praha) - plakát

 

 1. zásilka/leden (15.1.2016)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Biblické heslo pro rok 2016
  • Vyhlášení sbírky na tisk a jinou publikační činnost
  • Informace ekonomického oddělení
  • informace k výkazům hospodaření za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016
  • přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2016
  • rozdělení sbírky solidarity na rok 2016
  • setkání účetních ČCE
  • upozornění na povinnost přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví od 1.1.2016
  • Informace k vyplňování evidenčních dotazníků sborů za rok 2015

Informativní pošta:

  • Pozvání k pobytu pro rodiny s dětmi, HD Herlíkovice, duben 2016
  • Pozvání k akci Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy, Budapešť, 7.-10.7.2016
  • Přehled celocírkevních akcí v roce 2016
  • Poděkování za fotografie z Husovských slavností 2015
  • Nabídka grantových možností + monitoring agentury B&P Research
  • Informace a pozvání k Happeningu PAMATUJ! 2016, 8.3.2016

Mimořádné sborové zásilky

21.12.2016

 • Informace pro kazatele ČCE - platové výměry a směrnice k bydlení kazatelů + opravená vzorová smlouva o nájmu bytu kazatele

23.11.2016

 • Výběrové řízení na místo ředitel/koordinátor škol Evangelické akademie

18.10.2016

 • Sbírka na pomoc Haiti

12.10.2016

 • Upozornění na podvodné faktury od společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska

10.10.2016

 • Podpora Petra Jaška vězněného v Súdánu

6.10.2016

 • Pozvání na sbormistrovský kurz v SG, listopad 2016

13.9.2016

 • Soutěž na logo ČCE

31.8.2016

 • Nabídka na vybavení kostela či modlitebny

 24.8.2016

 • Vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucího tajemníka ÚCK

26.7.2016

 • Vyhlášení výběrového řízení na místo fundraisera

7.7.2016

 • Grantový systém ČCE - vyhlášení výzev (průvodní dopis, přílohy ke stažení na webu)

3.7.2016

 • Katechetická příručka pro rok 2016/2015 a tradiční Seminář pro učitele nedělních škol

26.5.2016

 • Nabídka materiálu Výtvarná dílna s Jeronýmem Pražským
 • Nabídka tiskovin + výstava a divadlo k připomínce Jeronýma Pražského

29.4.2016

 • Český bratr k Noci kostelů 2016 (ČB)

26.4.2016

 • Vyjádření SR k útokům vandalů v Praze

21.4.2016

 • Den pro Diakonii 2016 a vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii

18.4.2016

 • Setkání křesťanů - prodloužena možnost přihlašování (ekum. odd.)

4.3.2016

 • Velikonoční duchovní obnova (OM)

25.2.2016 – listinná (plakáty)

 • Jeroným Pražský + průvodní dopis
 • Letní kemp mládeže, Strmilov
 • Léto 2016 s ČCE + skládačka
 • Léto 2016 s evang. mládeží
 • Den pro Kubu 2016

12.2.2016       

 • Slovo SR pro postní čas

5.2.2016

 • Pojďte a vizte! Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 6.-15.6.2016

22.1.2016

 • Informace k on-line vyplňování výkazů hospodaření sborů ČCE na stránkách Evangnet.cz

20.1.2016

 • Výběrové řízení na vedoucího TJAK Běleč n/O.

5.1.2016

 • Cestovní náhrady pro rok 2016 - prováděcí směrnice