Vyjádření seniorátů k reformě seniorátů

10. května 2023

Zveřejňujeme vyjádření seniorátů k reformě správy církve.

Vyjádření seniorátů k reformě seniorátů
10. května 2023 - Vyjádření seniorátů k reformě seniorátů

Na přání některých komisí synodu zveřejňujeme soubor vyjádření seniorátů k diskutované reformě seniorátů. Vyjádření zveřejňujeme v nezpracovaném stavu, jak je obdržela Ústřední církevní kancelář. Podle harmonogramu schváleného synodem v r. 2022 budou tyto výsledky celocírkevního rozhovoru podkladem pro přípravu nové verze návrhu reformy, o němž by měl synod rozhodovat v r. 2024.