Ohlášení žádosti farního sboru o schválení převodu nemovitosti

Prostřednictvím tohoto formuláře seniorátní výbor ohlašuje Ústřední církevní kanceláři žádost staršovstva farního sboru o schválení převodu nemovitosti. Činí tak v dostatečném předstihu před plánovaným projednáním v seniorátním výboru v souladu s usnesením 4. zasedání 35. synodu č. 49.třiplussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.