Diakonie

Dokument Rádce pro volby, potvrzování a činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval poradní odbor organizační a právní synodní rady na žádost dozorčí rady Diakonie ČCE.
Dokument shrnuje a vykládá ustanovení řádů ČCE, která se týkají voleb, potvrzování a činnosti dozorčích rad středisek Diakonie ČCE. Má pomoci staršovstvům sborů ČCE, které spolupracují se středisky Diakonie, při volbách dozorčích rad středisek Diakonie a členům dozorčích rad středisek Diakonie ČCE při výkonu jejich funkcí.