Webinář: Základní kurz prevence zneužívání v církvi pro pracovníky s dětmi a mládeží

30. května 2022

Zveme k účasti na online kurzu pro vedoucí letních akcí. Dvouhodinový webinář se koná 13. června od 18:00 a je zdarma. Je nutné se na něj předem registrovat.

Webinář: Základní kurz prevence zneužívání v církvi pro pracovníky s dětmi a mládeží
30. května 2022 - Webinář: Základní kurz prevence zneužívání v církvi pro pracovníky s dětmi a mládeží

Online kurz pořádá Českobratrská církev evangelická ve spolupráci se spolkem Někdo ti uvěří a přednášet bude P. ThLic. Marek František Drábek, DiS. Odkaz na registrační formulář, na jehož základě obdržíte přístup do semináře, najdete zde.

"Prosím, věnujte tématu zneužívání moci a autority mimořádnou pozornost, kterou si zaslouží. Nesmíme podceňovat a přehlížet jednání, které může ublížit zvláště zranitelným. Abychom dokázali správně vnímat, potřebujeme základní orientaci a vzdělání. V obecném povědomí spíše převládají mýty, předsudky a slepota. 

Prosím statutární představitele farních sborů, aby dbali na plnou informovanost vedoucích svých táborů a jiných aktivit pro děti a mládež. Žádáme vás proto, aby se tohoto kurzu zúčastnili všichni, komu jsou svěřeny děti na táborech a dalších akcích. Stejně tak doporučujeme, aby se všichni vedoucí akcí pro děti a mládež prokazatelně předem seznámili s etickým kodexem ČCE pro práci s dětmi a mládeží. 

Přeji vám, ať vás a děti vám svěřené společenství církve těší a povzbuzuje ve víře, naději a lásce." 

Bohem požehnané léto přeje 
Pavel Pokorný
synodní senior 

(Foto: cottonbro/Pexels.com)