Sborová zásilka 8/2022

4. září 2022

Podklady k reformě seniorátů, datové schránky pro sbory a senioráty, celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii, materiály ke Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, nabídka akcí Oddělení výchovy a vzdělávání, stipendia nebo termíny zasedání synodní rady pro rok 2023...

Sborová zásilka 7/2022
4. září 2022 - Sborová zásilka 8/2022

Srpnovou sborovou zásilku s veškerými podrobnostmi a kompletními materiály najdete na obvyklém místě.