Daňové přiznání a datové schránky ve sborech ČCE

25. ledna 2023

Zveřejňujeme jednu z otázek, která vzešla ze semináře o datových schránkách, které jsou od začátku roku 2023 povinně zřizovány i pro sbory ČCE. Týká se podávání daňových přiznání.

Daňové přiznání a datové schránky ve sborech ČCE
25. ledna 2023 - Daňové přiznání a datové schránky ve sborech ČCE

Jakým způsobem může sbor od 1. 1. 2023 podat daňové přiznání?

Pouze elektronicky, a to dvěma základními způsoby:

  1. V aplikaci Moje daně (Elektronická podání pro Finanční správu) jako nepřihlášený uživatel připravíme XML soubor s podáním, který odešleme z datové schránky sboru. (Po vyplnění podání klikněte v menu Další volby na možnost Stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky.) Výhodou tohoto typu podání je, že účetní nemusí mít přístup do datové schránky sboru – XML soubor s podáním odešle statutár sboru nebo jiná pověřená osoba. Nevýhodou je, že se vyžaduje součinnost statutárů sboru. Přesto však tento způsob sborům doporučujeme.
  2. Prostřednictvím údajů určených pro přihlášení do datové schránky sboru se přihlásíme do DIS+ (daňová informační schránka +), vyplníme podání a odešleme jej přímo z DIS+ (tj. nikoliv z datové schránky). Výhodou je, že účetní může komfortně celou operaci dokončit bez spolupráce statutárů. Nevýhodou je, že účetní musíme přidat do systému datových schránek jako pověřenou osobu. Více informací naleznete zde. Toto řešení sborům spíše nedoporučujeme.

Celý záznam webináře a další otázky a odpovědi najdete zde

ilustrační foto: Pexels.com