Sekretariát


Kontakt

Asistentka synodního seniora a referentka sekretariátu

Alice Brodská PištorováIng. Alice Brodská Pištorová

e-mail: pistorova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 211

 

Asistentka vedoucího tajemníka a referentka pro propagaci

Monika VoženílkováMonika Voženílková

e-mail: vozenilkova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 272


Vede agendu synodní rady a připravuje program a zápisy z jejího zasedání. Soustřeďuje zápisy z poradních odborů a komisí synodní rady. Zajišťuje přípravu zasedání synodu, chystá zásilky pro farní sbory a připravuje schematismus Českobratrské církve evangelické pro Evangelický kalendář.

 Zajišťuje porady a schůzky podle pokynů vedoucího tajemníka, spravuje Fond křesťanské služby, Fond pro bohoslovce a vikariát a Fond pro vdovce a vdovy. Je kontaktní osobou pro studenty bohosloví, kandidáty služby v církvi, uchazeče o vikariát a jáhenskou praxi. Zajišťuje vydávání propagačních tiskovin a předmětů, přípravu a tisk výroční zprávy.