Personální a mzdová agenda

Personální agenda zahrnuje pracovní poměr zaměstnanců Českobratrské církve evangelické. Dále do agendy patří: příprava výběrových řízení, předkládání návrhů zaměstnaneckých a pracovních smluv se zaměstnanci, návrhů mzdových výměrů zaměstnanců církve - kazatelů, vikářů, účastníků jáhenské praxe, pastoračních pracovníků a zaměstnanců Ústřední církevní kanceláře. Příprava návrhů dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Předkládání podkladů synodní radě k potvrzení voleb seniorátních výborů, podkladů pro vydání pokynu k volbě a k potvrzení volby kazatele a podkladů k pověření a k uzavření zaměstnaneckého poměru s pastoračními pracovníky. Odpovědnost za registraci, příp. evidenci, změn v Rejstříku církví a náboženských společností a v Rejstříku evidovaných právnických osob vedených Ministerstvem kultury ČR.

Součástí oddělení je také mzdová účtárna, která provádí přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a odesílá hlášení pojišťovnám. Vystavuje potvrzení o výši příjmů zaměstnanců a zpracovává podklady k ročnímu zúčtování mezd. Provádí výpočet mezd a vyúčtování daní ze mzdy. Vede evidenci čerpání dovolené a zpracovává podklady pro poskytování stravenek. Zpracovává a odesílá evidenční listy důchodového pojištění.

Vede agendu životního pojištění a penzijního připojištění zaměstnanců, včetně poskytování příspěvků kazatelům z fondu klidného stáří cestou těchto pojištění.


Kontakt

Vedoucí personálního a mzdového oddělení

pracovnikLenka Dobšová

e-mail: dobsova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 225
mobil: +420 603 186 210

 

Personalistka

pracovnikIlona Kryštovská

e-mail: krystovska@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 224
mobil: +420 603 186 210