Kaplani, bohoslovci, jáhenská praxe, vikariát

Koordinátorka má na starosti:
- agendu vojenských, vězeňských a nemocničních kaplanů a dalších členů církve pověřených duchovní službou ve zdravotnických zařízeních;
- bohoslovce, jáhenské praktikanty a vikáře

Asistentka vedoucího tajemníka

002454_05_024823Monika Voženílková

e-mail: vozenilkova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 272
mobil: +420 605 999 203