Kaplani, bohoslovci, jáhenská praxe, vikariát, koordinátorka ubytování uprchlíků ve sborech

Koordinátorka má na starosti:
- agendu vojenských, vězeňských a nemocničních kaplanů a dalších členů církve pověřených duchovní službou ve zdravotnických zařízeních;
- bohoslovce, jáhenské praktikanty a vikáře
- koordinaci ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve sborech

Asistentka vedoucího tajemníka

002454_05_024823Monika Voženílková
e-mail pro uprchlíky z Ukrajiny:
ukrajina@e-cirkev.cz
e-mail ostatní: vozenilkova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 272