Ekumenické a mezinárodní oddělení

Má tři hlavní oblasti své působnosti:

Péče o ekumenické vztahy v České republice

ČCE od svého počátku stojí za ekumenickým hnutím, které usiluje o dialog a společnou cestu křesťanů navzdory různosti tradic a důrazů jednotlivých církví. To se snažíme rozvíjet i v dnešní době. Oddělení zaštiťuje a podporuje ekumenické aktivity, které se konají na lokální i celostátní úrovni. Jsme také členy Ekumenické rady církví a tzv. Leuenberského synodu v ČR.

Péče o rozvoj mezinárodních ekumenických partnerství

ČCE má silně rozvinutá partnerství a přátelské vztahy s mnoha zahraničními církvemi. Vedle četných návštěv, stáží, studijních či pracovních pobytů se navzájem podporujeme, sdílíme dobrou praxi v mnoha oblastech církevního života, učíme se od sebe a jsme si vzájemnou inspirací. Jsme také členy důležitých mezinárodních církevních federací. Podívejte se také na přehled partnerských církví ČCE v zahraničí.

Péče o vztah církve a společnosti

ČCE žije ve světě a uprostřed společnosti. Proto za svůj úkol považujeme také otevírat důležitá společenská, etická či politická témata, zastávat se menšin nebo lidí na okraji společnosti. Chceme, aby církev byla otevřeným a bezpečným místem pro všechny. Ve spolupráci se synodní radou a mediálním oddělením se podílíme na tom, aby náš hlas na tomto poli byl slyšet.

Pro základní kontakt prosím využijte naši společnou adresu ekumena@e-cirkev.cz.


Kontakt

Referentka oddělení ekumenických a zahraničních vztahů

Daniela Hamrová_newDaniela Hamrová

e-mail: hamrova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 215

 

Referent oddělení ekumenických a zahraničních vztahů

Gerhard Frey-Reininghaus_newGerhard Frey – Reininghaus

e-mail: reininghaus@e-cirkev.cz
mobil: +420 731 527 948