Ekonomická agenda, investice

Hospodaření církve, příprava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru.
Vedení evidence repartic, odvodů do personálního fondu i dalších fondů a celocírkevních sbírek.
Vedení evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů. Spolupráce s Jeronýmovou jednotou a ekonomickým poradním odborem synodní rady.
Zhodnocování volných finančních prostředků povšechného sboru.
Poskytování informací církevním subjektům o možnostech investování jejich volných prostředků.
Poskytování poradenství a konzultací farním sborům v oblasti možného čerpání investičních úvěrů v souladu s přijatým usnesením synodu.
Zajišťování styku ÚCK ve vztahu k personálnímu fondu, investičnímu výboru, ČCE reality a investičním fondům ČCE (A) a ČCE (B).


Kontakt

Vedoucí ekonomického oddělení

Věra ŠtulcováIng. Věra Štulcová

e-mail: stulcova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 227

 

Referentka

Marta BerounskáMarta Berounská

e-mail: berounska@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 229

 

Samostatná účetní

Kateřina VondrováIng. Kateřina Vondrová

e-mail: katerina.vondrova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 279

 

Účetní

Michaela Kružíková BartoškováMichaela Bartošková Kružíková

e-mail: bartoskova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 274

 

Referentka Jeronýmovy jednoty

Renata RoubalováRenata Roubalová

e-mail: jeronymovajednota@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 226

 

 

 

 

 

 

Hotovostní operace – pokladní hodiny:

úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod.
středa od 13.00 do 15.00 hod.

Zpracování cestovních příkazů.