Celocírkevní kazatelé

Celocírkevní kazatele (faráře a jáhny povšechného sboru) volí synod na místa, která zřídil. Kandidáty navrhuje synodní rada. Jsou odpovědní synodní radě a svůj úřad vykonávají podle jejích pokynů. Synodní rada může v naléhavém případě na takové místo dočasně povolat faráře nebo jáhna povšechného sboru na dobu do nejbližšího zasedání synodu.


Kontakt

Celocírkevní kazatel pro duchovenskou službu

pracovnikZvonimír Šorm

e-mail: sorm@e-cirkev.cz
mobil: +420 732 184 544

 

 

 

 

Celocírkevní kazatel pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Mikuláš VymětalMikuláš Vymětal

e-mail: vymetal@e-cirkev.cz
mobil: +420 731 473 457

 

 

 

 

Celocírkevní kazatel s určením pro Konzervatoř EA Olomouc

pracovnikAleš Wrana

e-mail: ales.wrana@ckonz.cz
mobil: +420 736 600 383

 

 

 

 

Celocírkevní kazatel s určením pro školy EA v Brně

pracovnikMarta Židková

e-mail: zidkova@eabrno.cz
mobil: +420 604 533 157

 

 

 

 

Studentský farář na ETF UK

pracovnikJana Hofmanová

e-mail:  jana.hofmanova@evangnet.cz
mobil: 

 

 

 

 

Celocírkevní kazatel s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem

pracovnikTomáš Jun

e-mail: tomas.jun@evangnet.cz
mobil: +420 724 321 575