Zasedání synodní rady 31.05.2022

1. června 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 31. května 2022. 

Zasedání synodní rady 31.05.2022
1. června 2022 - Zasedání synodní rady 31.05.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 31. května 2022 projednala celkem 35 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volby farářek a farářů – ses. Evy Šormové v Ochranovském sboru při ČCE v Praze a Idy Tenglerové ve sborech v Olešnici a v Prosetíně a br. Jakuba Pavlúse ve sboru v Šumperku a Davida Balcara ve sboru v Praze 1 – Novém Městě.
 • SR pověřila br. Jakuba Hálu službou nemocničního kaplana v Městské nemocnici v Jilemnici a ses. Vendulu Glancovou vyslala do kaplanské služby na Adiktologické klinice VFN.
 • SR jmenovala br. Pavla Kaluse koordinátorem supervize v ČCE, a to na dobu 5 let.
 • SR pověřila ses. Kateřinu Rybárikovou, aby zastupovala ČCE ve správní radě Brněnské tiskové misie.
 • SR udělila ses. Magdaléně Trgalové dlouhodobé studijní volno v termínu od 22. 11. 2022 do 22. 2. 2023 a na toto období SR pověřila vedením Komise pro vikariát a jáhenskou praxi br. Zvonimíra Šorma.
 • SR udělila br. Štěpánu Maroszovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2022.
 • SR vzala na vědomí rezignaci br. Daniela Ženatého na funkci předsedy komise pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a jmenovala předsedou komise br. Petra Pivoňku.
 • SR schválila dar pro Reformovanou křesťanskou církev na Slovensku z prostředků sbírky na Ukrajinu ve výši odpovídající částce 100 000 Kč. Prostředky budou použity na péči o uprchlíky v objektu Borda.
 • SR vyjádřila vděčnost br. Pavlovi Šebestovi za jeho zprávy z návštěv krajanských sborů v Srbsku a v Rumunsku. Na základě jeho doporučení uvolnila 21 tis. Kč Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci na nutné opravy ve sboru ve Velikom Središti.
 • SR na základě souhlasu synodu vyhlásila výběrové řízení na správce investičních fondů ČCE formou přímého oslovení vytipovaných finančních institucí.
 • SR se zabývala dopady zvyšování cen energií na hospodaření sborů, na příštím zasedání se tématu bude věnovat podrobně včetně návrhů doporučení.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a přípravou ekumenických setkání a dalších akcí s tuzemskými i zahraničními partnery.