Zasedání synodní rady 21.02.2023

23. února 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 21. února 2023. 

Zasedání synodní rady 21.02.2023
23. února 2023 - Zasedání synodní rady 21.02.2023

SR dne 8. 2. 2023 rozhodla per rollam o poskytnutí daru 10.000 EUR z Fondu sociální a charitativní pomoci na pomoc lidem postiženým ničivým zemětřesením v Sýrii prostřednictvím organizace německé evangelické církve pro pomoc sborům v zahraničí (Gustav-Adolf Werk).  
Jde o dodatečnou pomoc vedle již schváleného daru 10.000 EUR (232 230 Kč), o kterém SR rozhodla na svém minulém zasedání (7. 2. 2023), a který putoval ze stejného zdroje na obdobný účel v Sýrii prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.  

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 21. února 2023 projednala celkem 30 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:  

 • SR na základě výběrového řízení jmenovala do funkce ředitelky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie v Brně Mgr. Petru Juřeníkovou, PhD. na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029.
 • SR projednala řádnou přípravu voleb a udělila souhlas s kandidaturou farářů/farářek v několika sborech.
 • SR schválila volbu br. Pavla Juna za faráře sboru v Pečkách.
 • SR souhlasila s udělením tříměsíčního studijního volna br. Miroslavu Pfannovi během roku 2023.
 • SR schválila formuláře pro bohoslužby se křtem a konfirmací, vyjádřila vděčnost Poradnímu odboru liturgickému za jejich zpracování a postoupí je 1. zasedání 36. synodu ČCE.
 • SR v návaznosti na setkání se studenty ETF, kteří jsou kandidáty služby v církvi, projednala konkrétní kroky na podporu nových zájemců o studium bohosloví.
 • SR schválila revidovaný seznam otázek pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů. 
 • SR vzala na vědomí zprávy kandidátů služby v církvi o jejich činnosti na sborech v roce 2022.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a z vizitace ve farním sboru a vzala je na vědomí.
 • SR vzala na vědomí zápisy z jednání hospodářské komise synodu a z pravidelného jednání Investičního výboru SR, správní rady Investičního fondu ČCE(A) a správní rady Investičního fondu ČCE(B). 
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Martina Balcara ze setkání ekumenických referentů KEK, které se konalo od 6. do 8.února 2023 v Bruselu.  

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).