Zasedání synodní rady 20.03.2023

23. března 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 20. března 2023.

Zasedání synodní rady 20.03.2023
23. března 2023 - Zasedání synodní rady 20.03.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 20. března 2023 projednala celkem 27 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

  • SR se zabývala přípravou 1. zasedání 36. synodu ČCE. Mimo jiné postoupila tomuto zasedání žádost o prohlášení kazatelského místa v Chebu za podporované; a dále dva dokumenty Poradního odboru teologického (zprávu pro synod o jednání SR ČCE s Římskokatolickou církví ohledně kmotrovství a doporučení pro kmotrovství při křtu v ČCE).
  • SR udělila br. Petru Chlápkovi dispens od setrvání na místě faráře v Novém Městě pod Smrkem do konce doby jeho povolání.
  • SR souhlasila s neplaceným volnem br. Luďka Korpy.
  • SR projednala řádnou přípravu voleb a udělila souhlas s kandidaturou farářů/farářek v několika sborech.
  • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a z vizitací sborů a vzala je na vědomí.
  • SR uložila ÚCK zpracovat směrnici o zásadách komunikace v církvi.
  • SR změnila název dosavadní komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi na Komisi pro rozhovor o soužití s LGBTQ+ lidmi v církvi.
  • SR navrhla synodu ČCE jako delegáty na Leuenberský synod 2023 ses. Janu Hofmanovou, ses. Danielu Hamrovou a br. Jiřího Šamšulu a jako náhradníky br. Martina Balcara a br. Ladislava Beneše.
  • SR udělila záštitu nad výstavbou pomníku Jana Palacha v rámci projektu "Světlo pro Děčín".

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).